A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Historky před spaním
Jürg Amann se narodil v roce 1947 ve švýcarském Winterthuru a v současnosti žije v Curychu. Vystudoval germanistiku a publicistiku, poté působil jako literární kritik a dramaturg a od roku 1976 je spisovatelem na volné noze. Vedle několika románů, novel a básní (např. Der Vater der Mutter und der Vater des Vaters, 1990; Der Anfang der Angst: aus einer glück- lichen Kindheit, 1991; Wind und Weh. Abschied von den Eltern, 2005; Nichtsangst, 2008; Die kalabrische Hochzeit, 2009) či teoretických prací ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Dopisy od panenky
Zabít matku
Kafka
.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Hořím
Lukas Bärfuss patří k nejvýraznějším literárním hlasům současného Švýcarska a každá jeho kniha je zkoumáním nového terénu. Autor se narodil roku 1971 v Thunu v kantonu Bern, během života vystřídal vícero zaměstnání: pracoval na tabákové plantáži, jako zahradník a také jako knihkupec. Od roku 1997 je spisovatelem na volné noze, věnuje se také výuce psaní na Švýcarském literárním institutu v Bielu, několik let působil jako dramaturg curyšského divadla Schauspielhaus. Je znám svými divadelními hrami (Sexuální neurózy našich rodičů) i prózami ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Koala
Thomas Bernhard se narodil 9. února 1931 v Herleenu u Maastrichtu, zemřel 12. února 1989 v Gmundenu (Horní Rakousy).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Staří mistři
Ivan Blecha (1957), od r. 1991 působí na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde přednáší filosofii. Zaměřuje se hlavně na fenomenologii a filosofii 20. století. Publikace: Husserl (1996), Jan Patočka (1997), Fenomenologie a kultura slepé skvrny (2002), Edmund Husserl a česká filosofie (2003), Proměny fenomenologie (2007), Aisthetische Welt (2017).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Boj o prostor
Michael Cadwell pracuje jako architekt a profesor na Austin E. Knowlton School of Architecture při The Ohio State University. Byl hlavním zakladatelem ohijské společnosti Cadwell & Murphy Architects ve městě Columbus. Je absolventem Americké akademie v Římě a the MacDowell Colony a autorem díla Small Buildings. Jeho články vycházejí v časopisech, jako jsou Harvard Design Magazine a Domus.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zvláštní detaily
Paul Celan (1920–1970) je považován za nejvýznamnějšího poválečného básníka německého jazyka. Narodil se v Černovicích, někdejším hlavním městě východoevropské Bukoviny. Za druhé světové války přišel o oba rodiče a sám byl nasazen do pracovního tábora. Po válce přes Bukurešť a Vídeň emigroval do Paříže, kde se definitivně usadil a věnoval se literární a překladatelské činnosti. Pod vlivem přestálých traumat postupně propadal duševní nemoci a roku 1970 ukončil svůj život skokem do řeky Seiny. Celanova tvorba stojí zpočátku ve znamení pozdního ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Černé vločky
Narozen 1960 1987 - absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor Knižní kultura a písmo, od té doby ve svobodném povolání. Od roku 1981 se věnuje volné a užité grafice - barevnému linorytu. Za své dílo získal roku 2002 Cenu Vladimíra Boudníka. Se svou ženou, sochařkou Veronikou Richterovou, se věnují přes deset let tzv. fotosběrům a sestavují z nich autorské knihy (Cuba v detailech, 2005 a Kambodža v detailech, 2006 – vydalo Gallery).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

OSTROV / Dva kubánské deníčky
(nar. 25. 9. 1954 v Schaffhausenu) je švýcarský spisovatel, vystudovaný romanista a rusista. V letech 1982-1994 žil v Paříži, nyní žije a píše v Heidelbergu. Proslavil se zejména jako překladatel poezie Osipa Mandelštama, autor desetisvazkového komentovaného vydání jeho poezie a čtyř knih věnovaných životu a dílu tohoto básníka. Kromě toho se intenzívně věnuje také překladům poezie Mariny Cvetajevové a Josipa Brodského. Je autorem několika sbírek vlastních básní. Dále píše eseje, zejména o literatuře (Nichts als Wunder. Essays über Poesie – ...
Jiří Dynka se narodil 4. 10. 1959 v Luhačovicích. Žije v Praze. Vydal básnické sbírky: Minimální okolí mrazicího boxu (Větrné mlýny, 1997), wrong! (Petrov, 1998), líviový lenkový (Klokočí a Knihovna J. Drdy, 2000), Sussex Superstar (Petrov, 2002), Tamponáda (Druhé město, 2006), naučná stezka olšanské hřbitovy (Větrné mlýny, 2010), Poběžme natrhat růžové kakosty (Větrné mlýny, 2012), Krev na onom světě Jiřího Veselského (Druhé město, 2013). Jeho básně byly vybrány mimo jiné do Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Gallimard, 2002) a ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Kavárny

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zánik Titaniku
Urs Faes se narodil v roce 1947 ve švýcarském Aarau. Absolvoval internátní školu pro učitele základních škol a poté na curyšské univerzitě vystudoval historii, germanistiku, filozofii a etnologii a získal tu také doktorát. Od 70. let publikoval své texty v novinách a časopisech, v roce 1975 vydal své první literární dílo, básnickou sbírku Eine Kerbe im Mittag. Následovaly další sbírky, novely a romány jako například Sommerwende (1989), Alphabet des Abschieds (1991), Augenblicke im Paradies (1994), Und Ruth (2001) či Liebesarchiv ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Ombra
Paříž. Láska
Jan Fleischer se narodil 13. srpna 1945 v Herefordu v Anglii. Vyrostl v Praze, kde v šedesátých letech vystudoval scenáristiku a dramaturgii na Filmové a televizní fakultě AMU. Od roku 1989 žije v Londýně a učí na prestižní britské národní filmové škole v Beaconsfieldu. Jako scenárista je podepsán na devíti celovečerních filmech, coby konzultant se podílí na nesčetných filmových projektech – včetně dvou filmů režiséra Stephena Frearse, jejichž scénáře byly nominovány na Oscara.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

To by mohl být film
Max Frisch (1911-1991) byl spolu s Friedrichem Dürrenmattem nejvýznam- nějším švýcarským spisovatelem 20. století. Světově proslul svými dramaty (např. Don Juan aneb Láska ke geometrii, Pan Biedermann a žháři, Andorra, Biografie) i prózou (Stiller, Homo Faber, Mé jméno budiž Gantenbein, Montauk, Člověk se objevuje v holocénu).
Tvůrčí obzor Michala Janaty (1952) fascinuje svou rozlehlostí, intelektuálním espritem a zároveň pokorou člověka, který ví. Jeho esejistické texty a vědecky pojednané studie o architektuře, výtvarném umění, fotografii, historii vědy, kulturní antropologii aj. (vydané knižně, ale z větší části dosud nepublikované) jsou myšlenkově originální, mnohovrstevnaté, jazykově brilantní a orientované k univerzu. Ze širokého spektra autorových profesních zájmů logicky plyne, že jeho práce mohou vyvolávat kontroverzní reakce těch, kteří takové vědomostní zázemí nemají. Janatovým opožděným debutem je polyfonní esej o „sypké ...
Dcera švýcarského nakladatele a malířky prožila dětství v Řecku, ve švýcarském Tessinu a v Basileji. Její literární debut, novela Pokoj posypaný pylem (1997), ji rázem vynesla mezi nejuznávanější švýcarské spisovatele. V průběhu jednoho roku vyšla kniha v osmi, do současnosti v dvaceti pěti vydáních a prodalo se jí přes čtvrt milionu výtisků. Získala několik prestižních literárních ocenění a byla přeložena do 27 jazyků. Následovaly další prózy: Der Ruf des Muschelhorns – Volání lastury (2000), knížka pro děti Mittelpünktchens Reise um ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Pokoj posypaný pylem
Louis Kahn (1901–74) je vedle Le Corbusiera a Miese van der Roheho jedním z nejproslulejších architektů modernismu, kteří nejvíc ovlivnili následující generace. Kahn hledal ve svých mocně působících formách duchovní obsah a povzbuzoval studenty, aby se soustředili na samou podstatu povahy architektury. Z jeho mistrovských děl jmenujme Richardovo lékařské centrum ve Filadelfii, rozšíření Galerie umění na Yaleově univerzitě, Kimbellovo muzeum umění ve Fort Worthu a vládní komplex v Dháce či Salkův ústav biologických studií v Kalifornii.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Rozhovory se studenty
Dora Kaprálová se narodila v roce 1975 v Brně. Vystudovala na JAMU dramaturgii a scénáristiku. Literární kritička, publicistka a prozaička, dokumentaristka, scénáristka. Knižně vydala například divadelní hru „Výšiny“ a rozhovor s Květou Legá­tovou „Návraty do Želar“. Editorsky připravila antologii „Kdybych vstoupil do kauflandu, byl bych v Brně“. Několik let psala pravidelně glosy a recenze převážně o současné české poezii do MF DNES, Lidových novin i jinam. Je autorkou oceňovaných rozhlasových dokumentů a řady profilových rozhovorů. Od roku 2007 žije s ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zimní kniha o lásce (Je jeden muž, Barrichello)
Michael Köhlmeier se narodil r. 1949 v Hardu u Bodamského jezera. Studoval politologii, germanistiku, matematiku a filosofii. Od 70. let 20. stol. se věnuje spisovatelské činnosti. Začal jako autor rozhlasových her a krátkých próz, v 80. letech vytvořil s muzikantem Reinholdem Bilgerim velmi populární kabaretní dvojici. Dál úspěšně pracoval pro rozhlas a od roku 2004 je i úspěšným textařem oblíbené vorarlberské hudební skupiny a moderátorem diskusních pořadů. Vydal přes třicet prozaických knih, mezi nejdůležitější patří Abendland (Západ, 2007), Madalyn (Madalyn, ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Dva pánové na pláži
Josef Kroutvor narozen 30. 3. 1942 v Praze. Esejista, historik umění, básník a kreslíř. Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V samizdatu a ve Svědectví publikoval pod kafkovským pseudonymem Josef K. Od roku 1970 zaměstnán třicet let v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v oddělení užité grafiky a fotografie. Autor výstav, odborných a uměleckých publikací, antologií a monografií.
Sochař, konceptuální umělec a vysokoškolský pedagog František Lesák se narodil 2. srpna 1943 v Praze. Po dokončení studia kamenosochařství na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti emigroval v roce 1964 do Rakouska a usadil se ve Vídni, kde studium sochařství na Vysoké škole užitých umění dokončil. V roce 1979 byl povolán jako řádný profesor pro plastické tvarování a stavbu modelů na Fakultu architektury Technické univerzity ve Vídni, kde působil do roku 2003. K veřejným sbírkám, které vlastní jeho práce, patří Kunstmuseum ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

„…vidím jen to, co vím“
Narodil se roku 1969, žije a pracuje jako komiksový výtvarník a lyrik ve Vídni. V roce 2010 obdržel Max-und-Moritz-Preis jako nejlepší německojazyčný umělec v oblasti komiksu, v roce byl vyznamenán nakladatelskou cenou. V poslední době vyšly mezi jinými díly v nakladatelství Suhrkamp: Thomas Bernhard, Alte Meister (česky nakladatelství Archa 2013 pod názvem Staří mistři: komedie); Lulu und das Schwarze Quadrat. Volně podle Franka Wedekinda; Thomas Bernhard, Der Weltverbesser, Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (česky nakladatelství Archa 2014 pod názvem ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Večírek u Kanta
Andreas Maier se narodil v roce 1967 v hessenském Bad Nauheimu. Studoval klasickou filologii, germanistiku a filozofii ve Frankfurtu nad Mohanem. Studia ukončil dizertační prací o rakouském spisovateli Thomasi Bernhardovi. Andreas Maier je nositelem řady prestižních literárních cen, jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků. Od roku 2005 je členem německého PEN Centra. Žije a pracuje ve Frankfurtu nad Mohanem.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Pokoj
(nar. 1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Je autorem několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací o básnících Georgu Traklovi (Spásná trhlina, 2006) a Paulu Celanovi (Domovem v jazyce, 2012). Kromě básní těchto dvou autorů do češtiny převedl např. verše Ericha Kästnera, Hugo Sonnenscheina, Karla Lubomirského, R. M. Rilka, Stefana Georga či básníků a básnířek Bukoviny (antologie Hroby v povětří). V nakladatelství Archa vydal antologii poezie německého nonsensu s názvem ...
Pavla Melková (1964) Pavla Melková is a practicing architect as well as a visual artist and theorist. She is the author of the books Bastion XXXI U Božích muk (Crucifix Bastion XXXI, MCA 2012), Prožívat architekturu (Experiencing Architecture, Arbor vitae 2013), A Table at the Window, A Book Upon the Table (Arbor vitae 2014), Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody (Space for the Human in the Work of Michal Škoda, Arbor vitae 2016), Humanistická role architektury (The Humanist Role ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

INNER TIME
VNITŘNÍ ČAS
Eva Menasse (*1970) začínala ve vídeňském Profilu, kde se vypracovala ve vynikající novinářku v oblasti sociální tematiky. Později pracovala pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, sledovala v Londýně proces s popíračem holocaustu Davidem Irvingem. Průběh procesu zachytila v publikaci Holocaust před soudem. Proces s Davidem Irvingem (Der Holocaust vor Gericht. Der Prozeß um David Irving, 2000). Po kratším pobytu v Praze pracovala pak pro FAZ jako kulturní referentka v rodné Vídni. Od roku 2003 žije v Berlíně. Na podzim 2009 vyšel její ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Vienna

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Louis Kahn: O promyšleném vytváření prostor
Rodák z kantonu Aargau Klaus Merz (*1945) je současným autorem, který nestojí o medializaci svých postojů a nedere se na výsluní společenské prestiže, přesto je už dvě desetiletí stálicí moderní německé švýcarské literatury. Jeho texty jsou melancholické a skeptické k životu současnosti, nepodbízejí se, kladou důraz na sofistikovanou hravost, vtipnost a zásadně odmítají politickou angažovanost. K jejich uchopení je třeba určité námahy, protože jsou nejen literárním obrazem komplikovaného života současnosti, ale odráží se v nich autorova nelehká osobní zkušenost. Čas ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Jakub spí
Benátské imprese
Adamův kostým
Argentinec
Gianna Molinari (nar. 1983 v Basileji) studovala tvůrčí psaní na Švýcarském literárním institutu v Bielu a později moderní německou literaturu na univerzitě v Lausanne. Svým připravovaným debutem zaujala porotu literární soutěže o cenu Ingeborg Bachmannové v Klagenfurtu a za román následně získala řadu dalších významných ocenění. V roce 2018 byla kniha nominována na Německou knižní cenu a současně se dostala i do užšího výběru Švýcarské knižní ceny. Gianna Molinari žije v Curychu, kde mimo jiné stála u zrodu umělecké skupiny ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Tady je všechno ještě možné
Eduardo Souto de Moura se narodil 25. července 1952 v Portu. Studoval architekturu na Akademii výtvarných umění v Portu. V letech 1974–1979 pracoval v kanceláři Álvaro Sizy. Působil jako učitel na své alma mater, později získal profesuru a vyučoval na fakultě architektury univerzity v Portu. Externě působil také na fakultách architektury v Ženevě, Paříži, Harvardu, Dublinu, Curychu a Lausanne. V současnosti pracuje ve své vlastní architektonické kanceláři založené již v roce 1980. Občas spolupracuje se svým učitelem Álvarem Sizou. Spolu ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Rozhovory se studenty

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Muž bez vlastností
Antonín Novák a Petr Valenta, oba shodně ročník 1963, založili po absolutoriu na Fakultě architektury VUT v Brně Ateliér DRNH jako sdružení stejně orientovaných nadšených profesionálů - architektů, pokoušejících se o realizaci staveb, které by byly uctivé ke svému okolí, dobře uživatelné a při tom všem poetické. I když se to někdy daří více a někdy méně, původní východiska tvorby zůstávají od roku 1990 pro nejužší jádro ateliéru, zahrnujícího kromě zakladatelů ještě Radka Smejkala a Eduarda Štěrbáka, nadále aktuální a ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Sloupky o architektuře

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Myslící ruka
Oči kůže

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Obrázky z lázní
Výtvarník a básník Pavel Preisner se narodil 24. listopadu 1970 ve Zlíně. Po maturitě na zdejším gymnáziu vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (samostatný výtvarný obor). Žije v rodišti a vyučuje malbu a kresbu na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Vystavoval samostatně a participoval na mnoha skupinových výstavách. Je členem Romantického sdružení Roman. Debutoval básnickou sbírkou Ulomili (1996), dále vydal knihu básní Usuch (2000), básně v próze Budem nudlit (2005) a Cosi s čímsi (2016).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Srst smrku
Haiku

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Rozhovory s Miesem van der Rohe
Doron Rabinovici, rakouský historik a spisovatel se narodil 2. prosince 1961 v Tel Avivu, žije ve Vídni. Otec, původem Rumun, v r. 1938 uprchl z Vídně před nacismem do Palestiny. Matka, původem z Litvy, přežila koncentrační tábor a po válce se dostala do Izraele. V roce 1964 se rodina s tříletým synem přestěhovala opět do Vídně. Doron Rabinovici studoval historii, etnologii, lékařství a psychologii. Promoval prací Instance bezmoci o situaci Židů v Rakousku během 2. světové války. Udržuje trvalý kontakt ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Jinde
Ilma Rakusa se narodila roku 1946 v Rimavské Sobotě na Slovensku, dnes žije jako spisovatelka, překladatelka a publicistka v Curychu. Obdržela mimo jiné Lipskou knižní cenu evropského porozumění, Cenu Adalberta von Chamisso určenou pro autory tzv. migrační literatury. Za autobiografickou knihu Moře moří (Mehr Meer) obdržela v roce 2009 Švýcarskou knižní cenu. Z jejích četných knih jmenujme alespoň povídky Miramar (1982), přednášky z poetiky nazvané Barevný pás a okrajová postava (1994), esej Pomaleji! Proti ztrátě dechu, o akceleraci a jiných ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Moře moří

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Básnické spisy
Básnické spisy
Raumplan versus plan libre

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Raumplan versus plan libre
.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Definice poezie
Rétorománská básnířka Leta Semadeni (1944, Scuol, Graubünden), studovala jazyky na Curyšské univerzitě. Řadu let vyučovala, absolvovala studijní pobyty v Latinské Americe, v Paříži, Berlíně a New Yorku. Od roku 2005 žije a pracuje na volné noze v Lavinu. Píše především lyriku v rétorománštině i němčině, kterou sama překládá do druhého jazyka. Za své dílo byla několikrát vyznamenaná, v roce 2011 obdržela Literární cenu kantonu Graubünden a Cenu švýcarské Schillerovy nadace, v roce 2016 Švýcarskou literární cenu a 2017 Kulturní cenu ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Tamangur
Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Heideggerova chata
Narozen 24. listopadu 1947, spisovatel, žije v Londýně. Původní profesí architekt, ale od vydání knihy Co je architektura? v roce 1994 postupně přenesl těžiště své činnosti k psaní a přednáškám. Jeho další knihy jsou Pěstěná divočina (1997) o krajinách a Umělá láska (2003) o architektuře a strojích. Utopie Jak mít rád cokoli vyšla v r. 2013. V současnosti pracuje na sbírce esejů o budovách pod názvem Pozemské příbytky. Vyučoval ve škole Architectural Association v Londýně, na Texaské univerzitě v USA, ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Co je architektura
Pěstěná divočina neboli Co je krajina?

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zvolila jsem si život
germanistka a esejistka, se narodila 6. srpna 1939 v bavorském městě Würzburg. Svá studia na univerzitě v Erlangen v roce 1971 završila diplomovou prací Dramenform und Klassenstruktur. Die dramatis persona Volk (Dramatická forma a třídní struktura. Osoby a obsazení – národ). V letech 1976–1978 působila pedagogicky na Sorbonně. V roce 1982 se habilitovala na univerzitě ve Freiburgu knihou Wilhelm Meister – Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos (Vilém Meister – Konec umění a návrat mýtu). Na této ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

City / Život v ulicích plánovaného města
Álvaro Siza se narodil roku 1933 v Matosinhos poblíž Porta. Kariéru architekta začal v ateliéru svého profesora a přítele Fernanda Távory a posléze si v Portu otevřel vlastní studio. Po slibných začátcích, které sklidily první kladné mezinárodní ohlasy, to byla rekonstrukce požárem zničené čtvrti Chiado v Lisabonu, která z něho udělala nejvýznamnějšího architekta v zemi. Následovaly další významné zakázky, které vždy přispěly k rozvoji současné architektury a sklidily celosvětový úspěch: fakulta architektury v Portu, muzeum moderního umění v Santiagu de ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Otázka měřítka
Michael Stavarič se narodil roku 1972 v Brně, žije ve Vídni. Působil jako sekretář na českém velvyslanectví v Rakousku, věnuje se překládání české beletrie do německého jazyka. Publikoval básně, eseje, knihy pro děti a romány. V roce 2012 získal Cenu Adelberta von Chamisso, prestižní ocenění pro význačné autory, jejichž mateřským jazykem není němčina, ale píší německy. V češtině vyšel jeho román Mrtvorozená Eliška Frankensteinová (2010) a také dětská kniha Včelikář, aneb, Mravenci nemají o opylování vskutku ani ponětí! (2009).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Království stínů
Dny ohňů, spálenišť a popela

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Nepořízené fotografie
Rakouský básník Georg Trakl (1887–1914) stojí svým znepokojivým dílem na křižovatce moderních literárních směrů. Za svého života, který předčasně a tragicky ukončily události první světové války, napsal pouhé dvě sbírky poezie. Avšak obě se staly milníky moderního evropského básnictví: Básně (1913) s převahou vázaného verše v duchu dekadentního symbolismu a Šebestián ve snu (1915), kde dominuje volný verš a výrazná expresivita. Tento soubor přináší v jednom svazku obě Traklovy sbírky v překladu Radka Malého a s ilustracemi Heleny Hankeové.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Básně / Šebestián ve snu

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Noc s Holanem
Haiku
Leo Tuor (nar. 1959 v Rabiusu, ve švýcarském kantonu Graubünden) vystudoval filozofii, historii a literaturu. Je předním představite­lem současné rétorománsky psané literatury. Kniž­ně debutoval na prahu třicítky žánrově obtížně zařaditelnou prózou Giacumbert Nau (1988), k níž se v rámci tzv. „surselvské trilo­gie“ – jazykově a tematicky zpřítomňující alpský re­gion Surselva – volně přidružují prózy Onna Maria Tumera (2002) a Settembrini (2006). Vedle četných básní je také autorem překladů kanonických děl evropské literatury do rétoro­mánštiny. Tuorova zprvu rozporuplně při­jí­maná prvotina Giacumbert ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Giacumbert Nau / Pastýř na Greině

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Architektonický prostor
Jan Erik Vold (1939, Oslo) patří k nejvýznamnějším hlasům v norské i severské kultuře od 60. let do současnosti. Je umělcem, který pracuje se slovem mnoha způsoby: jako básník ovládl široké spektrum možností výrazu poetické řeči - od konkretistického experimentu přes koncentrovanou meditativní polohu až po expanzivní styl jazzových básní. Jako básník-vokalista nahrál několik alb s Janem Garbarkem a asi nejslavnější desku pak s Chetem Bakerem. Rozsáhlá esejistická, redaktorská a překladatelská tvorba (přeložil Becketta, Tranströmera, Creelyho, Williamse, Stevense nebo třeba ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Malý kruh /výbor z básní/

Tituly vydané v nakladatelství Archa

OD FORMY K MÍSTU + O TEKTONICE
Josef Winkler (narozen 3. března 1953 v Kameringu v Korutanech) patří k nejvýznamnějším současným rakouským prozaikům. Syn selských rodičů navštěvoval střední hospodářskou školu ve Villachu a poté pracoval ve vedení hornokorutanské mlékárny, později v nakladatelství, které vydávalo knihy Karla Maye. Od r. 1982 se věnuje vlastní literární tvorbě. V r. 1979 byl v soutěži Ingeborg Bachmannové vyznamenán druhou cenou za debut Menschenkind – Lidský syn, který s následujícími romány Der Ackermann aus Kärnten – Oráč z Korutan a Muttersprache – ...
Daniel Wisser (*1971) pochází z Klagenfurtu, vystudoval germanistiku, od roku 1989 žije ve Vídni. Literárně debutoval na počátku 90. let, 1994 založil orchestr sestávající z několika elektronických klávesových nástrojů (Das erste Wiener Heimorgelorchester), s nímž mj. zhudebnil texty spisovatelů Clemense J. Setze či Rora Wolfa. Do literatury vstoupil „románem o 45 slokách“ s názvem Dopplergasse acht (Dopplergasse osm, 2003), za niž mu bylo uděleno Rakouské státní stipendium pro literaturu. Po delší pauze publikoval krátký text s názvem Standby (2011, nominován ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Královna hor