A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Obrázky z lázní

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Rozhovory s Miesem van der Rohe

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Myslící ruka
Oči kůže
Výtvarník a básník Pavel Preisner se narodil 24. listopadu 1970 ve Zlíně. Po maturitě na zdejším gymnáziu vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (samostatný výtvarný obor). Žije v rodišti a vyučuje malbu a kresbu na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Vystavoval samostatně a participoval na mnoha skupinových výstavách. Je členem Romantického sdružení Roman. Debutoval básnickou sbírkou Ulomili (1996), dále vydal knihu básní Usuch (2000), básně v próze Budem nudlit (2005) a Cosi s čímsi (2016).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Srst smrku