Z německého originálu Andernorts
přeložila Magdalena Štulcová. Doslov opatřil Arnošt Goldflam.

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlínì v roce 2011
jako svou 38. publikaci

Edice moderních rakouských autorù, svazek 5.

První vydání
ISBN 978-80-87545-01-0

288 stran

cena 369,- Kč

Novinka

Jinde

Doron Rabinovici

Kde je domov, kde chci žít, kam patřím – to nejsou intelektuální otázky, to je stále přítomné téma, zde vepsané do zčásti autobiografické postavy sociologa Ethana Rosena a jeho kontrastního protějšku Rudiho Klausingera. Dva sociologové, dva protikladné osudy, dva soupeři v životě a ve smrti, propojení jedním tématem. Z živné půdy hledání identity jednotlivce i národa vyrůstá napínavý příběh několika osudů, jejichž podivuhodnou historii utváří stálé kladení otázek, střety názorů, odlišnost pohledů, permanentní konfrontace. Překvapivé zvraty v životě protagonistů jsou vedeny trvalou nejistotou a hledáním odpovědí, konfrontací kultur, názorů a pohledů na „lidské bytí po Osvětimi“. To důležité, to, co posouvá osudy i dějiny, je v osudu protagonisty tohoto románu vždycky někde jinde.


Tahle báječná kniha je napínavá jako detektivka, komická jako nejlepší filmy Woodyho Allena a člověka přitom zasáhne svým smutkem. V románu Jinde zaměřil Doron Rabinovici svůj kritický pohled na absurditu mýtu o původu, na chiméru etnika a leckdy pošetilé hledání identity a vlasti, která je vždycky někde „jinde“. Právem byl za knihu nominován na Německou knižní cenu. Sabine Berking, F. A.?Z. 


Rabinovici se nikdy nevymaní z vlastního životopisu. Ve svých postavách je vždycky přítomen. (…) I v románu Jinde nutí čtenáře k polemice, možné námitky předem do textu zapracovává a vzápětí na ně opět reaguje. (…) Bohatostí detailů a precizním a zároveň poetickým jazykem román čtenáře okouzlí. Thomas Rothschild, Kulturmagazin


Přeju románu Dorona Rabinoviciho, aby našel své zaujaté a zanícené čtenáře, tak, jako jsem jím i já! Arnošt Goldflam, doslov k této knize