Z německých originálů
Am Fluss des Kamels. Geschichten & Zwischengeschichten
vydaného nakladatelstvím Haymon, Innsbruck – Wien v roce 1994 a Adams Kostüm. Drei Erzählungen
vydaného nakladatelstvím Haymon, Innsbruck – Wien v roce 2001
vybral, přeložil a doslovem opatřil Milan Tvrdík.
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2012
jako svou 43. publikaci
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 8.

První vydání
IISBN 978-80-87545-06-5

144 stran

Novinka

Adamův kostým

Klaus Merz

O knize:

Merzovy povídky a krátké prózy jsou tak obyčejné i rozmanité, tak podivné i poetické jako je sám život: nečekané setkání s věštcem, podivuhodný příběh neznámého vynálezce, teskný život siláckého přistěhovalce, klopotné hledání skromného vesnického umělce. Nemoc a smrt jako nedílná součást naší každodennosti. A autorovo umění zachytit přesným a střídmým výrazivem pomíjivost nálady, vystupňovat příběh překvapivým zvratem, a to tak lakonicky, že si vystačí mnohdy jen náznakem, kterým však dosahuje nebývalé výrazové preciznosti.


„Svými povídkami, krátkými skicami i básněmi dosáhl Klaus Merz takové umělecké kvality, že je řazen k elitě v nijak zvlášť mohutné skupině současných švýcarských autorů a autorek, kteří jsou uznáváni i ve světě.“


Laudatio Alberta Hausera,
při příležitosti udělení Literární ceny kantonu Aargau