A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z
Josef Winkler (narozen 3. března 1953 v Kameringu v Korutanech) patří k nejvýznamnějším současným rakouským prozaikům. Syn selských rodičů navštěvoval střední hospodářskou školu ve Villachu a poté pracoval ve vedení hornokorutanské mlékárny, později v nakladatelství, které vydávalo knihy Karla Maye. Od r. 1982 se věnuje vlastní literární tvorbě. V r. 1979 byl v soutěži Ingeborg Bachmannové vyznamenán druhou cenou za debut Menschenkind – Lidský syn, který s následujícími romány Der Ackermann aus Kärnten – Oráč z Korutan a Muttersprache – ...
Daniel Wisser (*1971) pochází z Klagenfurtu, vystudoval germanistiku, od roku 1989 žije ve Vídni. Literárně debutoval na počátku 90. let, 1994 založil orchestr sestávající z několika elektronických klávesových nástrojů (Das erste Wiener Heimorgelorchester), s nímž mj. zhudebnil texty spisovatelů Clemense J. Setze či Rora Wolfa. Do literatury vstoupil „románem o 45 slokách“ s názvem Dopplergasse acht (Dopplergasse osm, 2003), za niž mu bylo uděleno Rakouské státní stipendium pro literaturu. Po delší pauze publikoval krátký text s názvem Standby (2011, nominován ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Královna hor