Z anglického originálu
The Thinking Hand, Existential and Embodied Wisdom in Architecture
vydaného nakladatelstvím John Wiley & Sons Limited, Chichester,
United Kingdom v roce 2009,
přeložil Lubomír Klímek

Jazyková spolupráce: Tereza Dardová
Grafická úprava a obálka: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně jako svou 46. publikaci
V edici a ARCHITEKTURA svazek sedmý, 2012

ISBN 978-80-87545-09-6

160 stran
339,- Kč

Novinka

Myslící ruka

Juhani Pallasmaa

O knize:

Ve své knize Myslící ruka odhaluje Juhani Pallasmaa dosud skrytý potenciál lidské ruky. Ukazuje čtenáři, jak se tužka v ruce umělce nebo architekta stává mostem mezi představující si myslí a formující se představou. Kniha zkoumá mnohonásobnou podstatu ruky, její biologickou evoluci a její role při formování kultury. Upozorňuje na to, jak jsou spojení ruka-nástroj a oko-ruka-mysl zásadní pro zručnost. Zdůrazňuje, že tělo a smysly hrají klíčovou roli v paměti a tvořivé práci. Pallasma v Myslící ruce rozvíjí své předcházející dílo Oči kůže a to hlubším zkoumáním interakce emoce a představivosti, inteligence a tvoření, teorie a života.


V současné globálně propojené kultuře, která klade velký důraz na vše virtuální a vizuální, se mysl a tělo staly samostatnými a maximálně oddělenými jednotkami. Přestože obdivujeme fyzický vzhled a tělesnou sexuální přitažlivost, samotná role těla je při rozvíjení úplného pochopení fyzického světa a lidské kondice zanedbávána. Nedaří se nám ocenit lidské tělo jako spojení smyslů a tělesných funkcí. Přitom obojí pohromadě je potřeba k produkci a zachování vědění.


Pouze pomocí jednoty mysli a těla lze plně realizovat řemeslnou zručnost a uměleckou práci. Dokonce i činnosti, které jsou obecně považovány za výhradně intelektuální (například psaní a uvažování), závisí na sjednocení mentálních a manuálních dovedností.