Josef Winkler
Táhni k čertu, otče
aneb A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání

Z německého originálu
Laβ dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe
vydaného v roce 2018 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag Berlin
přeložila Magdalena Štulcová
Redigovala a doslov napsala Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Kateřina Dejmalová
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava František Petrák
Na obálce linoryt Jana Slováka

15 výtisků knihy doplněno originální grafikou a číslováno.

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2020
jako svou 106. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 18

Pavel Jungmann,
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava nakladatelství Archa
Tisk Powerprint, s.r.o., Praha

První vydání
ISBN 978-80-87545-71-3

222 stran

Novinka

Táhni k čertu, otče

Josef Winkler

Táhni k čertu, otče aneb A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání


V knize s výmluvným názvem se tentokrát nezjevují ve své smrti všichni mrtví z Kameringu, autor se tu soustřeďuje pouze na dva místní mrtvé; jedním je bývalý nacista a pronásledovatel Židů Odilo Globocnik, jehož tělo hnije nepohřbené na poli „na Svinským, kde dozrávalo zrno na chléb vezdejší a po celá desetiletí tak zamořovalo a otravovalo životy lidí v celém údolí Drávy“, druhým je autorův otec, který o této skutečnosti beze všech pochyb věděl, a přesto o tom nikdy nepromluvil. V mohutném slovním vodopádu zde autor demaskuje skutečný příběh své rodné vesnice, plné skrývaného tajemství, zla, pokrytectví a neštěstí.


Proč jsi mlčel, tate – „mluviti stříbro, mlčeti zlato!“ říkávalo se, když bylo ticho jako v hrobě – proč jsi nám tu strašlivou mrtvolu tajil, musel jsi vědět, že Angličani mrtvolu Odila Globocnika zahrabali na Svinským –„Dva miliony jsme jich voddělali!“ – tenhle příběh jsi ve svých sděleních vždycky vynechal, když jsi nám při práci ve chlévě a na seníku, na Kostelním poli, na Špičatým nebo když jsme na Svinským vybírali brambory, vyprávěl o zážitcích z války a válečných dobrodružstvích…
Josef Winkler


Také ale musím říct, že jsem byl na tebe i na tvá slova pyšný: „O mně si piš, co chceš, když ti to pomůže…“ Pomohlo mi to, můj tate, a pořád dál mi to pomáhá, a proto píšu, a proto jsem stejně jako dřív tvůj syn a ty můj otec, abych tak řekl, dokud mě moje vlastní slova nezardousí a opětovným zmlknutím mě šťastně nedorazí.
Josef Winkler


V knize Tak to jsi zvoral, otče… je Winklerův styl střízlivější, realističtější [než v předchozích prózách], neboť vychází z toho, že skutečnost je dostatečně groteskní sama o sobě… Právě ony neokleštěné autobiografické příběhy směřují do existenciální hloubky.
Hans-Peter Kunisch, Süddeutsche Zeitung


…je tu vibrující jazyk, podobá se prostému nápěvu, jenž v nekonečných větných kaskádách krouží kolem tématu, jako by je přímo zapřísahal, a zmítá se v něm… Typickým znakem Winklerova psaní je zneklidňující tvrdohlavost, s níž se snaží dostat tomu, co ho vnitřně pronásleduje, na kloub a jazykově to znovu a znovu zpracovávat.
Angela Gutzeit, Deutschlandfunk Kultur


Josef Winkler (nar. 1953 v  Kameringu v Korutanech) patří v současné době k nejvýznamnějším rakouským autorům. Narodil se na statku v rodině se čtyřmi sourozenci a složité dětství předurčilo témata veškerých jeho literárních děl, v nichž dominuje nepřívětivé prostředí rodiny, zamlklá matka, despotický otec a naprostá absence porozumění. K těmto zkušenostem se přidružila pokrytecky katolická okázalost vesnického života a dominantní zážitky smrti, všudypřítomné v tragických událostech i ve vyprávění.
Josef Winkler absolvoval obchodní školu ve Villachu, pracoval jako administrativní síla v Hornokorutanských mlékárnách, později jako úředník na klagenfurtské univerzitě. V r. 1979 vydal první knihu Syn člověka (Menschenkind), budoucí 1. část trilogie Oráč z Korutan.
Získal řadu literárních ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří Velká rakouská státní cena za literaturu (2007) a Büchnerova cena (2008). Žije v Klagenfurtu s manželkou a dvěma dětmi.
V češtině vyšlo osm jeho prozaických textů, všechny v nakladatelství Archa.