Ralph Dutli: Píseň o medu
Kulturní dějiny včely

Z německého originálu Das Lied vom Honig
vydaného v roce 2012 nakladatelstvím Wallstein Verlag, Göttingen
přeložila Magdalena Štulcová

Jazyková spolupráce Jaromír Slomek
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství
Pavel Jungmann – Archa ve Zlíně v roce 2019
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 19.

Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava ARCHA
Tisk GRASPO CZ, a.s.

První vydání
ISBN 978-80-87545-64-5

164 stran

Novinka

Píseň o medu - Kulturní dějiny včely

Ralph Dutli

Med, vosk, mateří kašička, propolis, pyl a jed.
Po knížce Milá olivo. Malé dějiny jedné kultury (Archa, 2016) se autor zaměřil na další pochutinu z hlediska kulturního vývoje naší civilizace: na med a jeho jedinečné výrobce – včely. Drobní živočichové, kteří provázejí a ovlivňují vývoj lidského myšlení od prapočátku, nebyli odjakživa považováni za zdroj sladkého jídla, ale především za posly z nebes a jako takoví byli ve všech známých kulturách uctíváni. Ralph Dutli nás seznamuje s neobyčejným a proměnlivým vnímáním včelí existence v průběhu dějin.
Kdo z nás tuší, že podle starých Egypťanů vznikly včely ze slz boha slunce? Že existovala pověra, podle níž včely vzešly z býčí zdechliny? Že ve středověku symbolizovala včela Ježíše Krista a úl Matku Boží? Že med byl součástí různých erotických rituálů? A kolika básníkům od starověku po moderní poezii posloužily včely a med jako inspirace…
Autor nesetrvává jen u náboženství a literatury, vypráví i o způsobu včelí komunikace, organizaci v úlu, ohrožení existence včel, o včelaření na střechách ve velkoměstech. Je to kniha naplněná láskou i obdivem k drobnému hmyzu, bez jehož pomoci nemohou lidé přežít.


Neuvěřitelně sečtělý Ralph Dutli ukazuje, jaké oblasti naší vysoké i každodenní kultury tyto včelí producentky medu ovlivňují. Povinná četba pro každého, kdo někdy pojedl aspoň lžičku medu.
Peter Iwaniewicz, týdeník Falter


Včelí společenství představovalo – díky získávání medu a umění stavět plástve – současně sladké, utopické, komplexní dílo, takový gesamt­kunstwerk.


Včely inspirují člověka ke snění, jejich bzukot oživuje sny. Je to stejná melodie snů, jakou znali už pastevci ve světě Vergiliově.


Ralph Dutli


Včely opylují 84 % rostlinných druhů na Zemi. V Evropě to představuje 76 % celé produkce potravin. Bez opylovatelů by byl náš jídelníček velmi chudý. Bez jejich přítomnosti by jen v Evropě během krátké doby zmizelo asi dvacet tisíc rostlinných druhů. Přínos opylovatelů pro evropské zemědělství dosahuje podle Evropské komise každý rok 22 miliard EUR. 


www.vcelynastrese.cz