Michael Stavarič
Dny ohňů, spálenišť a popela

Z německého originálu Brenntage
vydaného v roce 2011 nakladatelstvím C.H.Beck oHG, Munich
přeložila a překladatelskou poznámkou doplnila Radka Denemarková

Redakce a doslov Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Grafická úprava, obálka František Petrák
Odpovědný redakttor Pavel Jungmann

Na obálce je použit výřez obrazu
The Anxious Journey, Giorgio de Chirico, 1913

Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann - Archa ve Zlíně v roce 2016
jako svou 79. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 13

Pavel Jungmann
Májová 405
763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava Archa
Tisk Powerprint s. r. o., Praha
První vydání

ISBN 978-80-87545-43-0
192 stran

Novinka

Dny ohňů, spálenišť a popela

Michael Stavarič

Paměti, deníky, tajemné obrazy se smyslem pro nadčasovou absurditu a každodenní surreálno, to je palčivý román Michaela Stavariče. Autor ho označil za svůj zásadní text. Vypráví o klukovi, jemuž se mísí minulost a přítomnost. Po záhadné smrti své mámy vyrůstá u strýčka uprostřed hor, nad spletí tajemných podzemních chodeb. Vyrůstá v místě, které je po staletí vydáno všanc nebezpečím všeho druhu. Radost ze života ale nezabily ani dávné války, ani revoluce. Není nakonec stejně největší hrozbou dospívání? Kdy nám svět dospělých už nikdy nemůže lhát? Navracejí se „tytéž“ vzpomínky, odlišně vnímané v kontextu doby i v kontextu zastřešujících informací; ty jen umocňují dobovou slepotu. Hranice mezi realitou a surreálnem je prostupná. Lidé mizí, krajem táhnou vojáci různých armád, hladové smečky psů, duchové... Děje se cosi obludného, roky nízkosti, špíny, hrůz. Děje se cosi obludného, roky radostí, her, lásek. Vypravěč nedokáže být stejný jako oni. A kdo to nedokáže, s tím je konec. Netrpělivá touha po rozuzlení žene vypravěčovy věty, které nerozlišují sny dětství a magii puberty. Touha po temnotě, po tmavých koutech, po ráji, po mytickém středu, kde snící bytosti vznikají ze snů a pak zase ony mají sny; musejí snít, jinak zahynou. Toto jsme my. Toto je sen, který žijeme. Svět už nám nikdy nemůže lhát.


„Výtečně napsaný román, který se jen zdánlivě odehrává mimo čas a prostor, do kterého čtenář padá jako do propasti. Stavarič vystavěl příběh chlapeckého dospívání brilantně, s vypravěčskou jistotou. Neuhýbavě a překvapivě ohmatává omamné jistoty dítěte a odcizený svět, jaký vzápětí vnímá dospívající mladík. Silný, přesvědčivý, autentický tón. …“
Z vyjádření poroty. Literární cena Wartholz 2009