Kavárny

Redakce Vratislav Färber
Výtvarný doprovod – Zdeněk Macháček, Foto-makulatury, 2015
Grafická úprava – Zdeněk Macháček

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2015 jako svou 74. publikaci
Edice Poezie, sv. 6.
Pavel Jungmann / Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Sazba a předtisková příprava – STUDIO 6.15, s.r.o., Zlín
Tisk – Tiskárna Grafico, s.r.o., Opava
Vydání v nakladatelství ARCHA – první

ISBN 978-80-87545-38-6

Novinka

Kavárny

Jiří Dynka

Cyklus Kavárny je básnický miniprůvodce po pražských kavárnách – jmenovitě to jsou Garden café Taussig, Bio Oko, NONA, V lese, Fra… včetně Týnské literární kavárny, která byla vybrána do ročenky Nejlepší české básně 2015.


Oproti muskulatuře maskulinních hospod se v kavárnách zjevně víc mísí mužské i ženské svaly (okolo žeber)… interiér i exteriér: skrz okenní průhledy… niterné i jsoucí vně… usedlé i výletní… zároveň! To všechno se promítlo do poetiky Kaváren: do jejich portrétů se zřetelem v prvním plánu na konverzační atmosféru – líviovou lenkovou – přenosnou z jedné kavárny do druhé, a přece specifickou – vyjádřenou druhým plánem: výletním – s důrazem na let, respektive na extázi!


Výtvarný doprovod Foto-makulatury Zdeňka Macháčka.