Ivan Blecha

Ivan Blecha (1957), od r. 1991 působí na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde přednáší filosofii. Zaměřuje se hlavně na fenomenologii a filosofii 20. století. Publikace: Husserl (1996), Jan Patočka (1997), Fenomenologie a kultura slepé skvrny (2002), Edmund Husserl a česká filosofie (2003), Proměny fenomenologie (2007), Aisthetische Welt (2017).

Tituly vydané v nakladatelství Archa