Hannelore Schlafferová

germanistka a esejistka, se narodila 6. srpna 1939 v bavorském městě Würzburg. Svá studia na univerzitě v Erlangen v roce 1971 završila diplomovou prací Dramenform und Klassenstruktur. Die dramatis persona Volk (Dramatická forma a třídní struktura. Osoby a obsazení – národ). V letech 1976–1978 působila pedagogicky na Sorbonně. V roce 1982 se habilitovala na univerzitě ve Freiburgu knihou Wilhelm Meister – Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos (Vilém Meister – Konec umění a návrat mýtu). Na této univerzitě působila jako mimořádná profesorka novější německé literatury až do roku 1996. Působila rovněž na univerzitách v Melbourne a v Mnichově. Od roku 1980 píše eseje a věnuje se rovněž literární a divadelní kritice na stránkách periodik (Stuttgarter Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung) a v rozhlasových pořadech. Řadu svých kulturně-kritických esejí publikovala v periodikách Neue Rundschau, Merkur, Sinn und Form a Du. Mezi její odborné publikace patří knihy Studien zum ästhetischen Historismus (Studie k estetickému historismu, 1975), Epochen der deutschen Literatur in Bildern. Klassik und Romantik. 1770–1830. (Epochy německé literatury v obrazech. Klasicismus a romantismus v letech 1770–1830, 1986) a Poetik der Novelle (Poetika novely, 1993).

Tituly vydané v nakladatelství Archa