Josef Winkler
Knížka chovance Jeana Geneta

Z německého originálu
Das Zöglinsheft des Jean Genet
vydaného v roce 1992 nakladatelstvím
Suhrkamp Verlag Berlin Frankfurt am Main
přeložil Radovan Charvát
Redigovala a doslov napsala Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Kateřina Dejmalová
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava František Petrák
Na obálce linoryt Jana Slováka

15 výtisků knihy doplněno originální grafikou a číslováno.

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2020
jako svou 114. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 19

Pavel Jungmann,
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava nakladatelství Archa
Tisk Powerprint, s.r.o., Praha

První vydání
ISBN 978-80-87545-75-1

160 stran

Novinka

Knížka chovance Jeana Geneta

Josef Winkler

Literarizovaná biografie s autobiografickými prvky rakouského autora a nositele Büchnerovy ceny Josefa Winklera s názvem Knížka chovance Jeana Geneta je poutavým vyprávěním o životě známého zloděje a spisovatele Jeana Geneta. V první kapitole hledá vypravěč Genetovo smrtelné lože, v poslední dlouho pátrá po jeho hrobě v Maroku. V řadě kapitol mezitím líčí Winkler Genetův život a psaní a jeho pohled se soustřeďuje zejména na osudy „chovance“, tedy na jeho dětství a mládí u pěstounů a v pečovatelských ústavech. Jde o strhující a zčásti otřesné svědectví o životě sirotka na pomezí bídy a lidské krutosti a lhostejnosti, kde obtížně klíčí i náklonnost a láska. Z nelítostného prostředí raných počátků se Genetovi podařilo uniknout a dosáhnout obdivuhodného uznání a literárního věhlasu.


Rozhodl jsem se být tím, co ze mě udělal zločin.
Jean GenetPíše proto, aby byl milován. Mluvím o ďábelské lásce, která si hodlá podrobit svobodu, aby v ní nalezla úkryt před světem.
Jean-Paul SartreEstetika velebení nízkosti je u Geneta dovedena k vysokému stupni expresivity a je pro jeho způsob psaní charakteristická. Genet obviňuje obecnou etiku, odhaluje náš poněkud plesnivějící estetismus a rozechvívá svou nostalgií, hněvem a sarksmem.
Arnaud Malgorn


Josef Winkler (nar. 1953 v  Kameringu v Korutanech) patří v současné době k nejvýznamnějším rakouským autorům. Narodil se na statku v rodině se čtyřmi sourozenci a složité dětství předurčilo témata veškerých jeho literárních děl, v nichž dominuje nepřívětivé prostředí rodiny, zamlklá matka, despotický otec a naprostá absence porozumění. K těmto zkušenostem se přidružila pokrytecky katolická okázalost vesnického života a dominantní zážitky smrti, všudypřítomné v tragických událostech i ve vyprávění.
Josef Winkler absolvoval obchodní školu ve Villachu, pracoval jako administrativní síla v Hornokorutanských mlékárnách, později jako úředník na klagenfurtské univerzitě. V roce 1979 vydal první knihu Syn člověka (Menschenkind), budoucí první část trilogie Oráč z Korutan.
Získal řadu literárních ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří Velká rakouská státní cena za literaturu (2007) a Büchnerova cena (2008). Žije v Klagenfurtu s manželkou a dvěma dětmi.
V češtině vyšlo devět jeho prozaických textů, všechny v nakladatelství Archa.