Z německého originálu einschlafgeschichten
vydaného nakladatelstvím Paul Zsolnay Verlag Wien v roce 2003
a und oder oder und
vydaného nakladatelstvím Paul Zsolnay Verlag Wien v roce 2006
přeložila a doslovem opatřila Dana Pfeiferová
Redigovala Magdalena Štulcová
Jazyková spolupráce Kateřina Dejmalová
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2017
jako svou 88. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 16.

Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava nakladatelství Archa
Tisk Powerprint s.r.o., Praha

První vydání
ISBN 978-80-87545-53-9

164 stran

Novinka

Historky před spaním

Friedrich Achleitner

Talent analytika, přesného pozorovatele a avantgardního umělce se promítá i do miniatur, které Friedrich Achleitner začal psát paralelně k průvodci po vídeňské architektuře 20. století na počátku nového tisíciletí: einschlafgeschichten (historky před spaním), und oder oder und (a nebo nebo a), der springende punkt [oč tu běží], wiener linien [vídeňské linky] a wortgesindl [slovní xindl]. Už motto historek před spaním odráží sebereflexi autora jako pozorovatele a pojetí textu jako konstruktu. Přesahy mezi profesí architekta a rolí autora se promítají do roviny tematické, výrazové i strukturální. Motiv architektury v krajině, velkoměstě či interiéru je spojen s úvahami o vztahu mezi stavbou a jejím pojmenováním či s reflexí funkčnosti architektury. Mimochodem, oblíbeným stylem architekta Achleitnera je funkcionalismus. Celá řada miniatur sebeironicky reflektuje proces psaní. Nahrazení neochvějné autorské instance pozicí pozorovatele, konstruktéra či montéra umožňuje hru s jazykem, ale i s čtenářkami a čtenáři a jejich ustálenými představami o podobě uměleckého textu. Literární jazyk se mění ve stavebnici, kdy základním stavebním prvkem není metafora, ale slovo. Pravidla hry pak vycházejí z jednotlivých jazykových rovin: fonetické, fonologické, morfologické, syntaktické, sémantické či kompoziční. Tyto různé úrovně se většinou prolínají a torpédují rovinu metaforickou, tedy v tradičním pojetí beletrie rovinu literární, rovinu přeneseného významu. Všechny historky spojuje radost ze hry, minimálně v oblasti recepce, a kritika ustálených postupů a nejen literárních klišé z pozice špílmachra, tedy architekta textu. Protože autor nebere sám sebe ani text vážně, jsou průvodním jevem jeho hrátek s jazykem komické efekty. Dobře se bavte.


Jednoho jarního dne r. 1959 opouštěli akční umělci, mezi nimi i Friedrich Achleitner, vídeňský PORRhaus za doprovodu policie. Šokované obecenstvo nemělo pochopení pro radikální kritiku ustálených uměleckých postupů, jež zahrnovala rozsekání klavíru přímo na scéně. Tehdy nikdo z diváků netušil, že se právě stal svědkem legendárního kabaretu Vídeňské skupiny. Toto uskupení avantgardistů se pomocí jazykového experimentu, například s dialektem, snažilo vyprovokovat publikum k reakci, společným rysem textů je hra s jazykem a překvapivá pointa. Friedrich Achleitner (ročník 1930) ovšem brzy opustil stylizaci do rozlíceného mladého muže a rozhodl se pro subtilnější formy destrukce jazyka, které začal spojovat i s konstruktivistickými postupy. To souvisí s jeho profesí. Vystudoval totiž architekturu ve Vídni a dvacet pět let ji vyučoval na Akademii výtvarných umění, respektive na Univerzitě užitého umění, kde do r. 1988 vedl katedru dějin a teorie architektury. Je autorem fenomenálního třídílného průvodce moderní rakouskou architekturou Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Zájem o formu či tvar se promítl i do jeho literárního díla. Hrdinou a zároveň formátem textu quadratroman (1988) je čtverec, v němž se na každé stránce jinak reflektují principy psaní románu: koncepce postavy, pojetí autora, kompoziční postupy, stylistické obraty, řečnické figury, hledání první věty… Podobná témata, spojená principem jazykové hry, se objevují i v miniaturách z počátku nového tisíciletí, z nichž pocházejí texty v této knize. 


„Zde se – s neobyčejnou lehkostí – probírají důležité věci. Tyto miniatury v próze jsou rafinované a vtipné.“
Ulrich Weinzierl: Die Literarische Welt


„Řeknu to rovnou: Ta kniha je geniální. Krátké prózy dosahují maximálního efektu pomocí střídmých prostředků. Přesvědčivá apoteóza skepticismu.“
Erich Klein: Falter


„Krátké historky Friedricha Achleitnera můžeme číst jako vrchol hermeneutiky nebo inteligentní zábavu. Každopádně už dlouho nikdo tak chytře a vtipně nepřemýšlel o psaní.“
Paul Jandl: Neue Zürcher Zeitung


„Achleitnerovy prózy: drobné dávky radosti z dílny velkého dialektika.“
Ronald Pohl: Der Standard


Obsah:
7 není nic hezčího
8 jednou zrána
9 historky před spaním
11 k obrazu svému
12 otázka a odpověď
13 klapotec
15 když ve středu…
17 pán přílivu a odlivu neměl žádný vliv
18 dänengasse
19 historka o terase
21 entrecòte přímo z pastviny
23 jít na malou
25 poesia paese
26 sémantický realismus
28 nezdařený nezdar
30 zrcadlení
31 roura do kamen východ – roura do kamen západ
32 viď – že jo?
33 historky
34 milostný příběh
35 vášnivý holubář
36 upozornění
37 upozornění 2
38 pevně přesvědčen
39 jsou tak
41 pohled – výhled
42 jako vodopád
43 stolní krematorium
44 vizita
45 pozounista u vodopádu
47 znamení
48 recept
49 pouhý (horký) vzduch
50 otaz- a vykřič-ník
51 trochu moc něčeho
52 curych
53 bumerang ve čtyřech
54 moc vtipný dárek
55 nikoli bez zájmu
56 pověst a zdraví
57 absolutno
58 věty
59 vzpomínka
61 oči telecí a vykulené žabí
62 herkules
63 rozhlasová reportáž
64 dost dobrá akce
65 nic než kritika
66 zip s visacím zámkem
68 náhoda
69 historka nebo vagón
70 vzkaz na stole
71 muži
72 perfektní umělecké dílo
73 sebevražda
74 nevěrohodné
75 hlupák
76 každý, každá
77 trevír
78 krásný svět
79 národní třída
80 zámek v čechách
81 vzdělání
82 misantrop
83 pánská jízda
84 první cyklista
85 ignorance
86 tapeta do pokoje s klavírem
87 slunce zatmění
88 na růžku
89 a a nebo
90 den blbec
91 společnost apodiktiků
92 past
93 tři jedna
94 bojiště
95 dřív
96 osvěta
97 záměna
98 pohádka o pohádce
99 pravda
100 fracek
101 second hand
102 historky o hlavě a trupu
103 olfaktorický zvrat
104 sen zestárlého architekta
105 holá lebka
106 meč damokles
107 více obsahu
108 zlatá střední cesta
109 jeden muž
110 básnická tělesná potřeba
111 piják mléka
112 nazdar slovní hříčko
113 čekání
114 u stánku s pizzou
115 revoluce
116 zkratky
117 příběh hrůzy
118 římská kurie
119 indiánská moudrost
120 světové války
121 znuděně
122 první věta
123 nepředstavitelné
124 alzheimer
125 pohřeb
126 to, co chrání
127 mocí jazyka
128 ahojky a čauky
129 úmysl
130 rodící hory
131 pružnost
132 čistota
133 kvarteto
134 procházka ve dvou
135 sovy do athén
136 (nic) významné
137 mimochodník
138 zpívající pila
139 pohled
140 prohraná šance
141 nejhezčí závěr