Max Frisch
Deník 1966–1971

Z německého originálu
Tagebuch 1966–1971,
vydaného v roce 1972 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main
přeložila Magdalena Štulcová

Redakce Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Kateřina Dejmalová
Grafická úprava, obálka František Petrák
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2014
jako svou 63. publikaci
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 11.

Předtisková příprava Ondřej Štulc
Tisk GRASPO CZ, a. s.

První vydání
ISBN 978-80-87545-27-0

400 stran
448,- Kč

Novinka

Deník 1966–1971

Max Frisch

Deník 1966–1971 navazuje na předchozí Frischův Deník. Deníkové zápisky, ať už to jsou skici k budoucí povídce nebo glosy ke zprávám, různé fikce či analýzy, smyšlené výslechy, dotazníky či příručka pro seniory, cestovní zprávy anebo vzpomínky, to vše zachycuje dobu a jednotlivé situace oné doby. … Deník vypovídá o moci a bezmoci nikoli jenom spisovatelů. O úloze lidí, kteří se spokojí s tím, že „ve srovnání s druhými jsou bez viny“. … Max Frisch píše deník své doby a odkrývá vinu nevinných.


Nic tu nehraje. Zprávy z fronty, mapy fronty, fotografie, ze kterých na člověka padá hrůza: všechno tak samozřejmé. Ti, co leží v písku, jsou mrtví; ti s rukama nad hlavou jsou zajatí; stráže s puškou přes rameno nejsou žádní zběsilí násilníci, jen mladí lidé v přilbách. Pohled na zničené tanky mě uspokojuje vždycky.
Max Frisch, Deník 1966–1971 (1967)


Abychom dokázali, že Švýcarsko se do válek druhých nevměšuje, dodáváme zboží zároveň Izraeli i Egyptu. Tak to, mimochodem, bylo vždycky. … Náš obchod se zbraněmi, když zcela pomineme, že souvisí také s pomocí rozvojovým zemím, v žádném případě neznamená, že se vměšujeme do věcí Nigérie nebo Jižní Afriky; je to čistý obchod ve smyslu volného trhu.
Max Frisch, Deník 1966–1971 (1970)


FRANKFURT. Knižní veletrh. Rozdíl mezi koněm a spisovatelem: Kůň nerozumí jazyku koňských handlířů.
Max Frisch, Deník 1966–1971 (1970)