Pavel Preisner / Srst smrku

Redakce Vratislav Färber
Grafická úprava František Petrák
Fotografie Libor Stavjaník
Sazba Jan Světlík

Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann, Archa ve Zlíně v roce 2020
jako svou 105. publikaci
První vydání
Edice Poezie, svazek 12
Tisk: Centrum grafických papírů s. r. o., Na Letné 113/1, Olomouc

Pavel Jungmann
Májová 405
763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

ISBN 978-80-87545-70-6
88 stran

Novinka

Srst smrku

Pavel Preisner

Knížka SRST SMRKU je pátou básnickou sbírkou malíře Pavla Preisnera. Básně jsou psány prózou- velmi krátkou. Jak říká sám autor: zapíši nějaký vjem a osekávám text až na jen to nezbytné. Sbírku provází fotoilustrace Libora Stavjaníka. Ačkoliv se malíř-básník snaží být "hermetikem", vychází mu z toho i nadále "nonsens".


Výtvarník a básník Pavel Preisner se narodil 24. listopadu 1970 ve Zlíně. Po maturitě na zdejším gymnáziu vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (samostatný výtvarný obor). Žije v rodišti a vyučuje malbu a kresbu na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Vystavoval samostatně a participoval na mnoha skupinových výstavách. Je členem Romantického sdružení Roman.
Debutoval básnickou sbírkou Ulomili (1996), dále vydal knihu básní Usuch (2000), básně v próze Budem nudlit (2005) a Cosi s čímsi (2016).


Ilustrace: Libor Stavjaník se narodil 28. července 1965 ve Zlíně. Roku 1987 absolvoval Lidovou školu umění v Ostravě (obor výtvarná fotografie). Od půlky devadesátých let se – vedle reklamní fotografie – zaměřuje na portréty výtvarníků (např. A. a K. Kovalovi), častěji básníků (J. Veselský, Fr. Listopad, ale i podvojný P. Preisner). Fotí však také moravskou architekturu (např. stavby F. L. Gahury) a plastiky. Jeho fotografie najdeme mimo jiné v publikacích: Tereza Bruthansová: Libuše Niklová (2013); Petr Nikl: Foukací povídky (2013); Anna Grossová: Stříbrné okouzlení (2014); Barbora Vacková: Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury (2017); Eva Končalová – Petr Všetečka: Památník Tomáše Bati (2019).
Ve společném výtvarném doprovodu (tj. fotografiích aranžovaných situací) této knihy se autoři – inspirováni Preisnerovými kresbami – pokusili proniknout do oblasti mezi sen a realitu, obraz a fotografii.