Ateliér DRNH / Antonín Novák, Petr Valenta
Sloupky o architektuře

Kresby: Antonín Novák
Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA,
jako svou 62. Publikaci
V edici a ARCHITEKTURA svazek 15., 2014
ISBN 978-80-87545-26-3
112 stran

Novinka

Sloupky o architektuře

Antonín Novák, Petr Valenta

Antonín Novák a Petr Valenta, oba shodně ročník 1963, založili po absolutoriu na Fakultě architektury VUT v Brně Ateliér DRNH jako sdružení stejně orientovaných nadšených profesionálů - architektů, pokoušejících se o realizaci staveb, které by byly uctivé ke svému okolí, dobře uživatelné a při tom všem poetické. I když se to někdy daří více a někdy méně, původní východiska tvorby zůstávají od roku 1990 pro nejužší jádro ateliéru, zahrnujícího kromě zakladatelů ještě Radka Smejkala a Eduarda Štěrbáka, nadále aktuální a platná. I díky tomu a nezbytnému štěstí se ateliéru podařilo realizovat řadu zajímavých staveb, publikovat a vystavovat. Krátké texty obou autorů jsou reflexí událostí z vlastní stavební praxe, jakož i výsledkem přemýšlení nad postavením architekta v současné české společnosti.