Hans Magnus Enzensberger
Zánik Titaniku

Z německého originálu Der Untergang der Titanic. Eine Komödie vydaného v roce 1978 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, přeložil a doslovem opatřil Pavel Novotný.
Jazyková spolupráce Božena Správcová a Nikola Mizerová
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Obálka a ilustrace s použitím originálních serigrafií Jan Měřička
Grafická úprava a sazba Jan Měřička

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2014
jako svou 68. publikaci
Edice Poezie, svazek 3.

Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava Jan Měřička
Tisk Tiskárna Zaplatílek, Vesec

ISBN 978-80-87545-32-4

144 stran

Novinka

Zánik Titaniku

Hans Magnus Enzensberger

Enzensbergerova básnická skladba poprvé vyšla v roce 1978 v nakladatelství Suhrkamp.Zánik Titanikuvychází z pradávného alegorického obrazu světa jako lodi. Enzensberger však tuto alegorii posouvá dál, a to už tím, že ji přenáší na legendární zaoceánský parník, který se stal pochmurným symbolem moderní doby. Postupná zkáza představuje průchozí gradační osu díla: První zpěv otevírá skladbu „diskrétní“ trhlinou v lodním trupu, následně, krok za krokem, autor popisuje plíživý začátek a průběh katastrofy i postupující paniku. Motiv zániku se však nevztahuje pouze na Titanik jako takový, ale je východiskem pro bohatou asociační síť a rafinovanou textovou montáž. Zánik zde vystupuje v mnoha podobách a souvislostech – od pradávných obrazů apokalypsy v podání umbrijských malířů přes zřetelné narážky na zánik Třetí říše, až po autorův deziluzivní pobyt na komunistické Kubě či „současný“ pobyt v Berlíně. Enzensberger bilancuje, a to jak autobiograficky, tak i z hlediska světových dějin. Dávná brantovskáLoď bláznůjde ve všech svých podobách nevyhnutelně ke dnu, se všemi svými pasažéry, třídami (cestovními i společenskými) i luxusním vybavením.