Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2012
jako svou 45. publikaci

Náklad 400 výtisků
Edice Poezie, svazek 2.

první vydání
ISBN 978-80-87545-08-9
216 stran

299,- Kč

Novinka

Malý kruh /výbor z básní/

Jan Erik Vold

O knize:

Právě to je důležité – abychom získali kontakt se vším, co nás obklopuje. Musíme objevit svět znovu, vnímat věci kolem nás, spatřovat je, každý objev je stejně důležitý, protože znamená dobytí nového kousku skutečnosti… (1969)