A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z
Michael Stavarič se narodil roku 1972 v Brně, žije ve Vídni. Působil jako sekretář na českém velvyslanectví v Rakousku, věnuje se překládání české beletrie do německého jazyka. Publikoval básně, eseje, knihy pro děti a romány. V roce 2012 získal Cenu Adelberta von Chamisso, prestižní ocenění pro význačné autory, jejichž mateřským jazykem není němčina, ale píší německy. V češtině vyšel jeho román Mrtvorozená Eliška Frankensteinová (2010) a také dětská kniha Včelikář, aneb, Mravenci nemají o opylování vskutku ani ponětí! (2009).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Království stínů
Dny ohňů, spálenišť a popela
Rétorománská básnířka Leta Semadeni (1944, Scuol, Graubünden), studovala jazyky na Curyšské univerzitě. Řadu let vyučovala, absolvovala studijní pobyty v Latinské Americe, v Paříži, Berlíně a New Yorku. Od roku 2005 žije a pracuje na volné noze v Lavinu. Píše především lyriku v rétorománštině i němčině, kterou sama překládá do druhého jazyka. Za své dílo byla několikrát vyznamenaná, v roce 2011 obdržela Literární cenu kantonu Graubünden a Cenu švýcarské Schillerovy nadace, v roce 2016 Švýcarskou literární cenu a 2017 Kulturní cenu ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Tamangur
Narozen 24. listopadu 1947, spisovatel, žije v Londýně. Původní profesí architekt, ale od vydání knihy Co je architektura? v roce 1994 postupně přenesl těžiště své činnosti k psaní a přednáškám. Jeho další knihy jsou Pěstěná divočina (1997) o krajinách a Umělá láska (2003) o architektuře a strojích. Utopie Jak mít rád cokoli vyšla v r. 2013. V současnosti pracuje na sbírce esejů o budovách pod názvem Pozemské příbytky. Vyučoval ve škole Architectural Association v Londýně, na Texaské univerzitě v USA, ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Co je architektura
Pěstěná divočina neboli Co je krajina?
Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Heideggerova chata
Álvaro Siza se narodil roku 1933 v Matosinhos poblíž Porta. Kariéru architekta začal v ateliéru svého profesora a přítele Fernanda Távory a posléze si v Portu otevřel vlastní studio. Po slibných začátcích, které sklidily první kladné mezinárodní ohlasy, to byla rekonstrukce požárem zničené čtvrti Chiado v Lisabonu, která z něho udělala nejvýznamnějšího architekta v zemi. Následovaly další významné zakázky, které vždy přispěly k rozvoji současné architektury a sklidily celosvětový úspěch: fakulta architektury v Portu, muzeum moderního umění v Santiagu de ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Otázka měřítka
germanistka a esejistka, se narodila 6. srpna 1939 v bavorském městě Würzburg. Svá studia na univerzitě v Erlangen v roce 1971 završila diplomovou prací Dramenform und Klassenstruktur. Die dramatis persona Volk (Dramatická forma a třídní struktura. Osoby a obsazení – národ). V letech 1976–1978 působila pedagogicky na Sorbonně. V roce 1982 se habilitovala na univerzitě ve Freiburgu knihou Wilhelm Meister – Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos (Vilém Meister – Konec umění a návrat mýtu). Na této ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

City / Život v ulicích plánovaného města

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zvolila jsem si život
.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Definice poezie

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Nepořízené fotografie