Z německého originálu Antwort aus der Stille. Eine Erzählung aus den Bergen,vydaného v roce 2009 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main přeložila Magdalena Štulcová
S doslovem Petera von Matt

Dílo poprvé vyšlo roku 1937 v Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart/Berlin

Jazyková spolupráce Milena Masáková
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2012
jako svou 48. publikaci
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 9.

První vydání
ISBN 978-80-87545-11-9

96 stran

199,- Kč

Novinka

Odpověď z ticha

Max Frisch

Mladý učitel a poručík v záloze, zasnoubený, s dobrou vyhlídkou do života, se ocitl na pokraji zoufalství jen proto, že dosud nic výjimečného nevykonal. Aby si zasloužil své místo na světě, hodlá vykonat „čin hodný muže“ alespoň nebezpečným horským výstupem. „Čin, nebo smrt“ tu není patetické gesto, ale urputná touha najít odpověď na otázku po smyslu bytí. Otázky, které zmítají duší mladého muže, mohou svádět ke zlehčování nebo k ironizování, avšak jsou to otázky po žebříčku hodnot, po hodnotách mravních, duchovních a přízemních lidských cílů.
Odpověď z ticha je druhou Frischovou knihou a silně reflektuje autorovo osobní tápání. Autor se po jejím napsání rozhodl zcela skoncovat s literárním psaním, veškeré rukopisy spálil a začal se věnovat architektuře. Ke psaní se vrátil až během služby v armádě. Tuto prózu, jako jedinou, nezařadil do souborného vydání svých spisů (1976). Byla vydavatelem uvolněna až po sedmdesáti letech od původního vydání.


Novela představuje autora v jeho literárních začátcích, avšak – což zde není zárodek celého pozdějšího Frische? Jsou zde už naskicovány jeho patetické, sebou i světem trpící postavy, které později ... nechal Frisch vystupovat pod jmény Stiller, Gantenbein či Geiser. Lze tu už vypozorovat i pokusy o smělý, až filmový střih toku vyprávění...
Roman Bucheli


Jenom když dosvědčujeme a vyjevujeme, jakou klikatou cestou se ubírají naše myšlenky, platné vždy pro současnost, můžeme poznat svou podstatu, její zmatek nebo tajemnou jednotu, její nevyhnutelnost, její pravdu.
Max Frisch, 1946


Jistěže styl má ještě daleko k strohým, tvrdě řezaným tahům, k nimž autor dospěl v době poválečné moderny. Avšak v radikálnosti myšlení, v odmítavosti schovávat se sám před sebou, tento raný Frisch v ničem za Frischem pozdějším a pozdním nezaostává.
Peter von Matt