Josef Kroutvor
Lesní eseje
texty z česko-rakouského pomezí a Šumavy

Obálka, grafická úprava a sazba Luboš Drtina
Na přání autora byly texty ponechány v původním znění
bez redakce a korektury nakladatelství Archa
Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2019
jako svou 98. publikaci
Edice Varia svazek 6.
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617,
České Budějovice
První vydání
ISBN 978-80-87545-63-8

192 STRAN

Novinka

Lesní eseje

Josef Kroutvor