Esej slovem a obrazem
Přeložila Věra Koubová. Fotografiemi doprovodila Věra Koubová.
Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2011 jako svou 36. publikaci

1. vydání
160 stran
Zlín 2011

ISBN 978-80-904514-9-0

cena 349,- Kč

Kafka

Jürg Amann

Švýcarský autor Jürg Amann dospívá k mimořádnému porozumění Kafkovu dílu snahou o pochopení Kafkova života – ale nikoli obvyklým pátráním po autobiografických prvcích. Amann, který je sám spisovatel, rozvíjí hluboký psychologický vhled do fenoménu Kafka a nabízí tak čtenáři nebývalou příležitost pochopit Kafkovu cestu v jejích složitých obratech, vyvolávaných napětím mezi touhou po životě s druhými a nemožností se jim přiblížit. Ve výkladu ústředních motivů Kafkova díla přerůstá esej ve filosofickou výpověď o světě, v němž si člověk svobodně volí, co je mu osudem určeno.