Mahler podle Roberta Musila
Muž bez vlastností

Z německého originálu
Mahler nach Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften
vydaného v roce 2013 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag Berlin
přeložil Radovan Charvát.
Knihu nakreslil Nicolas Mahler.

Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2014
jako svou 65. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 11.

Pavel Jungmann
Májová 404, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

předtisková příprava ARCHA
Tisk Graspo CZ, a.s.

První vydání
ISBN 978-80-87545-29-4

160 stran

Novinka

Muž bez vlastností

Robert Musil

Některé knihy by měl člověk prostě přečíst. Ví to, a přece ho odrazují. Už jen jejich tloušťka ho zbavuje odvahy. Muž bez vlastností Roberta Musila je takový románový kolos. Kdo si ale na tuhle knihu přece jen jednou troufne, brzy s překvapením zjistí, jak obohacujícím je zážitkem a co všechno dokáže objasnit.
A když je takový „smělý“ čtenář náhodou ještě i tak nadaným tvůrcem komiksů jako vídeňský umělec Nicolas Mahler, jehož zjednodušené linie a lakonický humor z něho činí „mezinárodní hvězdu kreslířské scény“ (arte), vznikne ze setkání Musilova románu století cosi jedinečného: kongeniální adaptace, stejně hluboká jako odvážná.


Nicolas Mahler (1969) žije a pracuje jako kreslíř komiksů a ilustrátor ve Vídni. Jeho komiksy a kreslené vtipy vycházejí v novinách a časopisech jako Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Titanic. Za své obsáhlé dílo byl už několikrát oceněn; v roce 2010 obdržel cenu Maxe a Moritze jako „nejlepší kreslíř komiksů v německé jazykové oblasti“. Naposledy vyšly: Gedichte (Básně, Insel-Bücherei), Alice in Sussex (Alenka v Sussexu, volně podle Lewise Carolla a H. C. Artmanna), Thomas Bernhard: Alte Meister (Staří mistři, kreslil Nicolas Mahler, česky ARCHA, Zlín 2013).


Musilovo kolosální dílo – od mistra minimalismu


„Zjednodušená a navýsost osobitá interpretace bez respektu… Nicolasi Mahlerovi se podařilo přepsat originálním způsobem román století, o němž se právem soudilo, že jej nelze adaptovat. V žádném případě nemá v úmyslu nahrazovat předlohu, umožňuje ale čtenářům, aby si jej pro sebe nově objevili.“ 
Neue Zürcher Zeitung


„Prohlédnout! Přečíst! Zasmát se!“ 
annabelle