Carl Sandburg
Definice poezie

Z anglického originálu Carl Sandburg,
Selected poems (A Harvest Original 1996)
přeložil Michael Třeštík
Překlad Jiřího Koláře převzat
z knihy Dobré jitro, Ameriko (SNKLHU 1959)
Úvod a kresby Michael Třeštík
Redakce Michaela Škultéty
Jazyková korektura Helena Varšavská
Obálka, grafická úprava, sazba Tomáš Cikán

Vydalo nakladatelství
Pavel Jungmann Archa ve Zlíně v roce 2021
jako svou 117. publikaci
Edice Poezie, svazek 15.

Pavel Jungmann Archa
Májová 405, 763 14, Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Tisk GRASPO CZ, a. s.

První vydání

Novinka

Definice poezie

Carl Sandburg

Poezie je svět, který nelze nakreslit, vyfotografovat nebo zfilmovat. Něco, co se připomene třeba až po dlouhých letech. Poezie je pojmenováním pro to, co člověk sám pojmenovat neumí, ale teprve když je to pojmenované, může o tom začít myslet. Pocity, kteréby si nepřiznal, pocity, kteréneznal. Zhoupnutí se na vlnách jazyka, hudby slov, rytmu slabik. Víc asi nic. A asi by se o ní ani nemělo psát. A o básnících teprve ne. Já vím.