Z německého originálu Leichnam, seine Familie belauernd
vydaného nakladatelstvím Suhrkamp Verlag
Frankfurt am Main v roce 2003
přeložila Magdalena Štulcová
Redigovala a doslov napsala Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Grafická úprava, obálka František Petrák
Na obálce linoryt Jana Slováka

15 výtisků knihy doplněno originální grafikou a číslováno.

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2012
jako svou 44. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 7.

První vydání
ISBN 978-3-518-12442-0

156 stran

219,- Kč

Novinka

Mrtvola slídící ve vlastní rodině

Josef Winkler

O knize:

Kniha je souborem sedmdesáti tří miniatur, stručných metaforických vzpomínek na určující detaily z autorova života. Josef Winkler se zde z velké části vrací k zážitkům již zpracovávaným v předchozích knihách, ale podává je tu komprimované do několikařádkových volných próz, v nichž lze číst jak osobní zpověď toužící po rozhřešení, tak i zanícenou zášť vůči osobním i neosobním křivdám.


Obrazový kosmos, který tu Winkler nabízí, je nám už z dřívějších románů znám. Jakoby autor zalistoval ve svých četných, do poslední stránky popsaných zápisnících a využil staršího materiálu pro sepsání nové knihy. … Kdyby nebyli Winklerovi mrtví, ti prokletí mrtví, tak nádherně umělecky popisováni, kdyby se jeho nekrofilní hymny, v nichž jsou prostory touhy po smrti prohlašovány za místa lásky, tak nádherně nečetly, člověk by mu nejraději jeho zvolání, jež zaznamenal na římském tržišti, vrátil obratem zpátky: Ti tví zatracení mrtví!
Radovan Charvát 


Kdyby mnou v korutanském údolí Drávy tolik lidí neopovrhovalo a nepociťovali ke mně nenávist, už bych to byl zabalil, ale udělat jim tu radost? Jen přes mou mrtvolu! Ne, ne, zůstane to tak, jak to je, živí přece nemají zmrtvýchvstávat, protože mezi mrtvými jsem rád, nic mi nedělají a taky jsou to lidé.
Josef Winkler