A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z
Michael Cadwell pracuje jako architekt a profesor na Austin E. Knowlton School of Architecture při The Ohio State University. Byl hlavním zakladatelem ohijské společnosti Cadwell & Murphy Architects ve městě Columbus. Je absolventem Americké akademie v Římě a the MacDowell Colony a autorem díla Small Buildings. Jeho články vycházejí v časopisech, jako jsou Harvard Design Magazine a Domus.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Zvláštní detaily
Paul Celan (1920–1970) je považován za nejvýznamnějšího poválečného básníka německého jazyka. Narodil se v Černovicích, někdejším hlavním městě východoevropské Bukoviny. Za druhé světové války přišel o oba rodiče a sám byl nasazen do pracovního tábora. Po válce přes Bukurešť a Vídeň emigroval do Paříže, kde se definitivně usadil a věnoval se literární a překladatelské činnosti. Pod vlivem přestálých traumat postupně propadal duševní nemoci a roku 1970 ukončil svůj život skokem do řeky Seiny. Celanova tvorba stojí zpočátku ve znamení pozdního ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Černé vločky
Narozen 1960 1987 - absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor Knižní kultura a písmo, od té doby ve svobodném povolání. Od roku 1981 se věnuje volné a užité grafice - barevnému linorytu. Za své dílo získal roku 2002 Cenu Vladimíra Boudníka. Se svou ženou, sochařkou Veronikou Richterovou, se věnují přes deset let tzv. fotosběrům a sestavují z nich autorské knihy (Cuba v detailech, 2005 a Kambodža v detailech, 2006 – vydalo Gallery).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

OSTROV / Dva kubánské deníčky