Josef Kroutvor
Pomalu na cestě k Betlému
aneb Malá vánoční četba
Obálka, grafická úprava a sazba z písma Pepone
Stará škola (staraskola.net)
Na přání autora byly texty ponechány v původním znění
bez redakce a korektury nakladatelství Archa
Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann Archa
ve Zlíně v roce 2020
jako svou 115. publikaci
Edice varia, svazek 9
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz
Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s. r. o., Rudolfovská 617
České Budějovice
První vydání
112 stran
ISBN 978-80-87545-76-8

Novinka

Pomalu na cestě k Betlému aneb Malá vánoční četba

Josef Kroutvor

Zlatá metla
Je tam, zastrčená až nahoře za trámem na půdě.
Padá na ni prach, ale stále ještě září pozlátkem.
Leží tam už léta, odložená, ale nezapomenutá.
Září tajemně jako tajemná věc, jako vzpomínka
na svatou návštěvu. Je to tak dávno, že i Mikuláš
s biskupskou berlou byl tenkrát jistě svatý muž.
Ve velké knize byly zapsány všechny hříchy malého
hříšníka. Chlupatý čert chrastil řetězem a hrozil
zlatou metlou. Anděl s líbeznou tváří rozhazoval
z košíčku stříbrné hvězdičky. Je to tak dávno,
jako by to už ani nebyla pravda,
uběhlo tolik let…


Adventus
Tma
Hustá jako na počátku stvoření
Černá jako uhel, jako antracit
A hebká jako sametová stuha
Vinoucí se mezi větvemi holých stromů
Tato noc noci, tato louka nebeská
Posetá stříbrnými perlami a hvězdami
Vyšitá hvězdičkami jako krajka
Noc plná očekávání
Kdy už se objeví jasné znamení
Ta kometa s ohnivým chvostem
Aby nám ukázala stezku srdce
K betlému
Tam do Novohradských hor a lesů
Kde v krmelci na seně
Pod stříškou z chvojí
Leží On — Pán světa i panáček Boží


Malá vánoční četba je samozřejmě
narážkou na Mozartovu Malou noční
hudbu, oblíbenou náladovou skladbu.
Určitě zazní i o Vánocích a přispěje k dobré
vánoční atmosféře. V podobném duchu je
„komponována“ i Malá vánoční četba aneb
Pomalu na cestě k Betlému. Vánoce chtějí
klid, není třeba spěchat.