Z německého originál Die Gedichte.
Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2005
vybral, uspořádal, přeložil a doslovem opatřil Radek Malý.
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Ilustrace Inge Kosková
Grafická úprava František Petrák
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2015
jako svou 73. publikaci
Edice Poezie, svazek 5.

ARCHA
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz
Předtisková příprava Archa
Tisk Powerprint, s.r.o., Praha

ISBN 978-80-87545-37-9
218 stran

Novinka

Černé vločky

Paul Celan

Výbor Černé vločky v překladech a výběru Radka Malého a s výtvarným doprovodem Inge Koskové obsahuje básně Paula Celana ze všech publikovaných i posmrtně uspořádaných sbírek včetně juvenilií. Zařazeny jsou i překlady dvou klíčových Celanových proslovů – poetologických přednášek Řeč v Brémách a Meridián. Po téměř čtyřiceti letech se tak českým čtenářům představuje toto interpretačně náročné, avšak intenzivní básnické dílo v knižní podobě.


Radek Malý (1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Je autorem několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací o básnících Georgu Traklovi (Spásná trhlina, 2006) a Paulu Celanovi (Domovem v jazyce, 2012). Kromě básní těchto dvou autorů do češtiny převedl např. verše Ericha Kästnera, Hugo Sonnenscheina, Karla Lubomirského, R. M. Rilka a německých expresionistů. V nakladatelství Archa vydal antologii poezie německého nonsensu s názvem Malé lalulá (oceněno Zlatou stuhou 2015 za překlad). Za svou tvorbu obdržel četná ocenění, např. Cenu Jiřího Ortena či Literu za poezii a za knihu pro děti a mládež.


Inge Kosková (1940 v Brně) je kreslířka a příležitostná ilustrátorka. Po ukončení studia na Filozofické a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1961 (obor výtvarná výchova – deskriptivní geometrie – matematika) učila na ZDŠ ve Šternberku, na Střední pedagogické škole v Přerově, na VO ZUŠ v Olomouci, také na Filozofické fakultě UP (1961–1964) a na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (2004–2006).
Jako grafik pracovala 12 let v Moravských tiskařských závodech v Olomouci. Vystavovala a vystavuje doma i v zahraničí. Je zastoupena v soukromých a ve veřejných sbírkách. Od dob studií žije a tvoří v Olomouci.


Báseň, protože je projevem řeči a ze své podstaty vede k rozhovoru, může být poštou v lahvi, odevzdanou ve víře – jistě ne vždy opřené o naději –, že by mohla být někdy a někde vyplavena na pevninu, snad na pevninu srdce.
Paul Celan: Řeč v Brémách