Josef Winkler

Josef Winkler (narozen 3. března 1953 v Kameringu v Korutanech) patří k nejvýznamnějším současným rakouským prozaikům. Syn selských rodičů navštěvoval střední hospodářskou školu ve Villachu a poté pracoval ve vedení hornokorutanské mlékárny, později v nakladatelství, které vydávalo knihy Karla Maye. Od r. 1982 se věnuje vlastní literární tvorbě. V r. 1979 byl v soutěži Ingeborg Bachmannové vyznamenán druhou cenou za debut Menschenkind – Lidský syn, který s následujícími romány Der Ackermann aus Kärnten – Oráč z Korutan a Muttersprache – Mateřština tvoří trilogii se společným názvem Das wilde Kärnten – Divoké Korutany. Základním tématem jeho próz je smrt, umírání, vliv katolické církve na člověka a v neposlední řadě homosexualita. Těžištěm jeho literární pozornosti je katolická korutanská vesnice 20. století, v některých románech konfrontovaná s rituály a životními postoji jiných náboženství (např. v románu Domra. Am Ufer des Ganges – Domra. Na břehu Gangy). Je nositelem mnoha literárních ocenění, k nejvýznam nějším patří Cena Georga Büchnera (2008) a čestný doktorát Klagenfurtské univerzity (2009). Je ženatý, má dvě děti a žije v Klagenfurtu.

Tituly vydané v nakladatelství Archa