Rozhovory s Dominiquem Machabertem
a Laurentem Beaudouinem

Messieurs Dominique Machabert, Laurent Beaudouin:
Álvaro Siza: Otázka měřítka
Z francouzského originálu Alvaro Siza – Une question de mesure
vydaného nakladatelstvím Groupe Moniteur, Département Architecture, Paříž v roce 2008
přeložil Jiří Novotný

Kresby Álvaro Siza
Grafická úprava František Petrák
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann, Májová 405
763 14 Zlín 12, jako svou 57. publikaci
V edici a ARCHITEKTURA svazek jedenáctý, 2013
www.nakladatelstviarcha.cz
Předtisková příprava: nakladatelství ARCHA
Tisk Powerprint, s.r.o. Praha

ISBN 978-80-87545-21-8
346 stran
formát 165x165 mm

Novinka

Otázka měřítka

Álvaro Siza

Během rozhovorů, které proběhly v letech 1977 až 2005 a které jsou zde sesbírány, Álvaro Siza komentuje své projekty. Jsou zde zahrnuty všechny jeho důležité projekty včetně těch, které nebyly realizovány. Počínaje sociálními ubytovnami, realizovanými těsně po karafiátové revoluci 25. dubna 1974, až po Nadaci Camargo v Brazílii otevřenou v roce 2008. V rozhovorech objasňuje studie a poznámky k jednotlivým projektům. Rekonstrukci čtvrti Chiado v Lisabonu po požáru v roce 1988, urbanistický plán centra města v Montreuil, muzeum v Santiagu de Compostela...
Tato kniha také vypráví příběh jednoho setkání, které se uskutečnilo před třiceti lety a nebylo nikdy přerušeno. Protínají se zde pohledy spisovatele a novináře Dominiqua Machaberta a architekta Laurenta Beaudouina.
Kromě svých realizací se zde Siza zmiňuje také o lidech, kteří mu jsou drazí, a o své vlasti – Portugalsku. Jedinečná příležitost dozvědět se více o myšlenkách velkého současného architekta.


Dominique Machabert
je nezávislý novinář, spisovatel a zmocněnec školy architektury v Clermont-Ferrand. Dětství a dospívání prožité v portugalské komunitě jeho rodného města ho přivedly k častým cestám do Portugalska a motivovaly ho k osobnímu průzkumu a literární činnosti. Publikoval rozhovory s mnoha významnými osobnostmi, se kterými se na svých cestách setkal a které spojuje architektura, město a krajina. Sesbíral a přeložil Sizovy texty: Slova o ničem. Palavras sem importância (Vydavatelství univerzity v Saint-Étienne, 2002); byl kurátorem výstavy Álvaro Siza v Thoronet, průřez tvorbou. (29. 6. až 31. 10. 2007) a autorem knihy vydané při této příležitosti (vydavatelství
Parenthèses, 2007).


Laurent Beaudouin
je architekt. Své studio založil v roce 1980 v Nancy a od roku 1987 v něm pracuje spolu se svou ženou Emmanuelle. Ateliér Beaudouin vytvořil řadu projektů, mezi nimi knihovnu v Poitiers, Besançonu, Belfortu, Le Mans, Truchtersheimu a Brestu; muzea v Nancy, Le Havru, Cateau-Cambrésis a Daejonu v Jižní Koreji. Od roku 1992 spolupracuje na územním městském plánu centra Montreuil s Álvarem Sizou, s nímž sdílí humanismus a pohled na etiku v architektuře. V roce 1993 byli oba architekti za tento projekt nominováni na Cenu za městské uspořádání (Prix de l´Aménagement urbain), a to spolu s Christianem Devillersem a Michelem Corajoudem. Laurent Beaudouin přednáší na škole architektury v Nancy a v roce 2007 vydal knihu Pour une architecture lente (Za pomalou architekturu) v Édition Quintette.