Z anglického originálu The Eyes of the Skin, Architecture and the Senses vydaného nakladatelstvím John Wiley & Sons Limited,
Chichester, Spojené království v roce 2007
přeložil Michal Janata

Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava a obálka: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně jako svou 47. publikaci

V edici a ARCHITEKTURA svazek osmý. 2012

ISBN 978-80-87545-10-2

96 stran
339,- Kč

Novinka

Oči kůže

Juhani Pallasmaa

O knize:

Architektura je schopna inspirovat, angažovat a umocňovat život. Ale proč architektonické projekty, které vypadají tak dobře na rýsovacím prkně nebo na počítačové obrazovce, jsou pro nás zklamáním ve skutečnosti?
To sporné, argumentuje Juhani Pallasmaa, spočívá v převaze vizuality, v dnešní technologické a konzumentské kultuře, jež prostupuje architektonickou praxi i vzdělání. Zatímco naše zkušenost je utvářena kombinací pěti smyslů, většina architektury vzniká pod zorným úhlem jediného smyslu – zraku. Potlačení ostatních smyslů vedlo k ochuzení našeho životního prostředí, což způsobilo pocity odloučení a odcizení.
Oči kůže, publikované poprvé v roce 1996, se staly klasikou architektonické teorie a jsou zastoupeny v přednáškách na školách architektury na celém světě. Tato kniha obsahuje dva rozšířené eseje. První přehledně zpracovává historický vývoj okulocentrického paradigmatu od dob starých Řeků a jeho vliv na zkušenost světa a charakter architektury. Druhý zkoumá roli ostatních smyslů v autentické zkušenosti architektury a ukazuje cestu k multisenzorické architektuře, která umožňuje smysl pro přináležení a integraci.
Od prvního vydání této knihy vzrostl zájem o roli těla a smyslů ve filozofii a pedagogice architektury. Nové, revidované a rozšířené vydání této zásadní práce nebude inspirovat pouze jen architekty a studenty, aby projektovali holističtější architekturu, ale obecně obohatí čtenářovo vnímání světa okolo něho.


„Od dob, kdy vyšla kniha dánského architekta Steena Eilera Rasmussena Experiencing Architecture (Zakoušet architekturu, 1959), neexistoval text, který by byl tak stručný a jasný, aby mohl sloužit studentům a architektům v kritických dobách vývoje architektury 21. století.“
Steven Holl