Michal Cihlář
OSTROV
Dva kubánské deníčky / ISLAND, Two Cuban Diaries
Vydáno k výstavě
Michal Cihlář: CESTOU (deníčky ze 40 zemí)
12. května – 10. července 2016
Galerie umění, Karlovy Vary
Letohrádek Ostrov
Zámecký park 226, 363 01 Ostrov / ISBN 978-80-87420-54-6
Koncept, fotografie a texty: Michal Cihlář
Grafická úprava a obálka: Michal Cihlář
Text: Božena Vachudová
Překlad: David Livingstone
Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Zvláštní poděkování: Veronika Richterová (foto VR),
Zuzana Vlčková, Michal Hladík
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann
Vydalo nakladatelství ARCHA,
Pavel Jungmann, Májová 405, 763 14 Zlín
jako svou 82. publikaci
v edici ARCHAars, svazek pátý
DTP: Martin Tománek
Vysazeno písmem: Franklin Gothic
Tisk: H. R. G. Spol. s.r.o., Litomyšl
www.nakladatelstviarcha.cz
ISBN 978-80-87545-46-1

Novinka

OSTROV / Dva kubánské deníčky

Michal Cihlář

Autorská kniha grafika Michal Cihláře je věnována loňské cestě napříč Kubou. Nejde ale o klasický cestopis. Kniha je především výtvarným dílem složeným z reprodukcí velmi originálních cestovních deníčků, z kreseb a hlavně z fotografií, které tyto autentické záznamy dokreslují. Vizuální vjemy doplňují krátké komentáře, včetně anglických překladů. Toto neturistické vnímání kubánských reálií má se současnou Kubou paradoxně daleko víc společného než lecjaký objemný průvodce. Knihu vydává nakladatelství ARCHA Zlín při příležitosti Cihlářovy výstavy jednaosmdesáti cestovních deníčků v galerii Letohrádek Ostrov.