Louis I. Kahn
Rozhovory se studenty

Z anglického originálu Conversations with Students
vydaného v roce 1998 Princenton Architektural Press LLC,
a Delaware limited liability company v New Yorku
přeložil Radovan Charvát.
Jazyková spolupráce: Pavlína Woodhams
Grafická úprava, obálka: František Petrák

Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann Archa ve Zlíně
jako svou 110. publikaci.
Edice a ARCHITEKTURA svazek 19

Pavel Jungmann
Májová 405
763 14 Zlín
www.nakladatelstviarcha.cz

Sazba: Archa
Tisk: Powerprint, s.r.o., Praha

První vydání

ISBN 978-80-87545-79-9

80 stran

Novinka

Rozhovory se studenty

Louis I. Kahn

Každá stavba musí mít … svou vlastní duši.
Snažím se vytvořit domovy, ne domy.
Architektura znamená vztahovat se k pravdě.
Prostor není prostorem bez přirozeného světla.
Architektura je promyšlené vytváření prostoru.
Čím chce dům být?
Architekt si musí především uvědomit, že každá budova, kterou staví, je svět sám o sobě, a že tenhle svět slouží nějaké instituci.
V malé místnosti člověk neřekne, co by řekl ve velké.


Louis Kahn (1901–74) je vedle Le Corbusiera a Miese van der Roheho jedním z nejproslulejších architektů modernismu, kteří nejvíc ovlivnili následující generace. Kahn hledal ve svých mocně působících formách duchovní obsah a povzbuzoval studenty, aby se soustředili na samou podstatu povahy architektury. Z jeho mistrovských děl jmenujme Richardovo lékařské centrum ve Filadelfii, rozšíření Galerie umění na Yaleově univerzitě, Kimbellovo muzeum umění ve Fort Worthu a vládní komplex v Dháce či Salkův ústav biologických studií v Kalifornii. Kniha obsahuje vedle rozhovorů se studenty málo známou Kahnovu esej o zdrojích inspirace, interview o jeho pracovních metodách a Kahnovu vizi budoucnosti jeho profese. Dalšími texty o Kahnovi přispěli do svazku Michael Bell a Lars Lerup.