Pierre von Meiss: De la forme au lieu + de la tectonique
Z francouzského originálu vydaného v roce 2012
Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne
přeložila Michaela Brožová.

Překlad textů K. Framptona, B. Hueta a S. Marota: Zuzana Krýzlová
Překlad textu C. Rowa a R. Slutzskeho: Alena Všetečková

Jazyková spolupráce: Zuzana Krýzlová a Ivo Hanel
Odpovědná redaktorka a jazyková spolupráce: Kateřina Dejmalová

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2018 jako svou 96. publikaci
Edice a ARCHITEKTURA, svazek 18.

Pavel Jungmann, Májová 405, 763 14 Zlín 12,
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava Archa
Tisk GRASPO CZ, a. s.
První vydání.

ISBN 978-80-87545-61-4

400 stran
________

Originally published in French under the title:
Pierre von Meis: De la forme au lieu + de la tectonique
© 2012 Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne
All rights reserved
Czech Editions © Archa, Zlín 2018
Translation © Michaela Brožová 2018
Translation © Alena Všetečková, © Zuzana Krýzlová

Francouzské vydání
Autor a vydavatel děkují École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
za podporu této publikace.
Grafická úprava Angela Pèzanou, realizace Christophe Borlat, obálka Angela Pèzanou
Profil dórské hlavice z Parthénonu (A. P.) a superpozice půdorysů čtyř podlaží vily Stein od Le Corbusiera v Garches (katedra B. Hoesli)
ISBN 978-2-88074-946-0 © Presses polytechniques et universitaires romandes,
3. rozšířené vydání 2012, dotisk 2014, původní vydání 1986
Adresa vydavatele: EPFL-Rolex Learning Center, CP 119, CH-1015 Lausanne
E-mail: ppur@epfl.ch, www.ppur.org

Novinka

OD FORMY K MÍSTU + O TEKTONICE

Pierre von Meiss

Modernismus otevřel cestu k velkému pluralismu forem. Ale i když je architektura kulturním fenoménem, není produktem podléhajícím módě. Její principy jsou trvalé
a základy méně porušitelné, než by se mohlo zdát studentu-začátečníkovi, který by je chtěl zpochybnit.
Aby se mu to podařilo, musí nejdříve obsáhnout podstatu: poznat konstanty na poli architektury a ocenit jistoty jejich působení prověřené časem. A právě jako pomoc při tomto hledání byla tato kniha zamýšlena.
První část zkoumá prostředky architektonické kompozice a dále vztahy mezi prostorem, světlem a místem. Čtyři nebo pět tisíc let historie dokazují stálou platnost několika základních principů podstatných pro obor, který ve třech rozměrech organizuje životní prostor člověka.
Ve druhé části autor nabízí několik klíčů k řízení vztahu mezi formou, materiálem a konstrukcí a připomíná, že samotný důvod stavět nebyl nikdy sám o sobě postačující pro vznik formy domu nebo města.
Kniha není ani slovníkem, ani encyklopedií; snaží se vyplnit určitou mezeru. Nabízí čtenáři úvod do navrhování a architektonické kritiky z pohledu dnešní doby. První vydání knihy, oceněné kritikou a v mnoha školách doporučené jako referenční text, bylo přeloženo do angličtiny, italštiny, němčiny, korejštiny a čínštiny.
První české vydání, které je překladem 3. francouzského vydání z roku 2014, nabízí revidovaný a přepracovaný obsah s třemi přidanými kapitolami věnovanými tektonice.