Obrázky z lázní
Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka

Bilder aus dem Bad
Luhačovice vor 100 Jahren durch die Linse von Bruner-Dvořák

Úvodní studie Pavel Scheufler
Jazyková spolupráce (Č) Zdenka Pančochová
Překlad do německého jazyka Lydia Thienen
Jazyková spolupráce (N) Franz Thienen
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2017 jako svou 91. publikaci
Edice Varia svazek 4
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava Archa
Tisk GRASPO CZ, a.s.
první vydání
ISBN 978-80-87545-56-0

136 stran

Publikace je českém i německém jazyce.

Novinka

Obrázky z lázní

Blanka Petráková

Publikace Obrázky z lázní je jedinečným pohledem na Luhačovice během dvou sezón na počátku 20. století. Současně slouží jako čtenářsky vstřícná dvojjazyčná historická příručka. Její základ tvoří unikátní soubor fotografií, pořízených prestižním pražským fotoateliérem Bruner-Dvořák. Podařilo se v ní propojit dva vzácné fotografické soubory – skleněné negativy ze Sbírky Scheufler a pozitivy z fotoarchivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Muzea luhačovického Zálesí. Jde o první ucelené zveřejnění těchto snímků, doplněné o úvodní text historika fotografie Pavla Scheuflera, který se dlouhodobě zabývá odkazem fotografů Rudolfa a Jaroslava Brunera-Dvořáka, jedněch z nejvýznamnějších osobností dějin fotografie v českých zemích.


Resumé
Publikace Obrázky z lázní přináší nový pohled na historii luhačovického lázeňství v podobě padesáti fotografií, které doprovází padesátka krátkých příběhů. Snímky byly vybrány z rozsáhlého fotografického cyklu pražské firmy Bruner-Dvořák, jenž zachycuje interiéry a exteriéry lázeňských budov, okolní krajinu, léčebné procedury i společenské a kulturní dění v lázních v sezónách 1910 a 1911. Pražští fotografové Rudolf a Jaroslav Bruner-Dvořákovi jsou považováni za zakladatele české žurnalistické fotografie, průkopníky fotografické reportáže a jedny z nejvýznamnějších osobností dějin fotografie v českých zemích na přelomu století. Starší z bratrů Rudolf Bruner-Dvořák se stal známým od roku 1891, kdy na pozvání následníka trůnu Ferdinanda d’Este často fotografoval hony a manévry, ale i jeho rodinu a významné události. Mladší bratr Jaroslav se proslavil nejen zachycením tragických událostí při atentátu na následníka trůnu v Sarajevu v roce 1914, ale zejména coby dokumentátor moderní české architektury. Unikátní cyklus z luhačovických lázní, který doposud nebyl v celku publikován, vykazuje mimořádné estetické kvality. Autorem předmluvy věnované těmto významným fotografům je přední český historik fotografie a publicista Pavel Scheufler.


V publikaci jsou použity snímky ze Sbírky Scheufler, poskytl Pavel Scheufler.