Redakce Martin Stöhr
Překlad Radek Malý a Julia Miesenböck
Korektury překladů Christine Pfau
Ilustrace Helena Wernischová
Grafická úprava František Petrák
Sazba Jan Světlík

Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann Archa ve Zlíně v roce 2020 jako svou 112. publikaci
Edice poezie svazek 13
První vydání
Tisk: GRASPO CZ, A.S., Zlín

Pavel Jungmann
Májová 405
763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

ISBN 978-80-87545-72-0

Novinka

ATLAS BYTOSTÍ / ATLAS DER WESEN UND GESCHÖPFE

Radek Malý

Kdo tam?
Wer da?
Radek Malý očekávaný i nečekaný, příjemná změna kurzu
v díle muže devatera literárních řemesel.
Básník se odráží od pevniny vázaného verše a mapuje zcela nové končiny za ilustračního doprovodu Heleny Wernischové.


Rendezvous s prakopyskem
Recepty, legendy, dotazníky
Vlaky s chatovou úpravou
Vycpávky ze sovího peří
Slabá vůně hyacintů

Celý dobrý svět!
Atlas bytostí je sbírka znepokojivá a naléhavá,
pocit smysluplné prázdnoty zaručen!

M. S.


Radek Malý (nar. 1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Je autorem několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací. Do češtiny převedl např. verše Georga Trakla, Ericha Kästnera, Hugo Sonnenscheina, R. M. Rilka, Stefana Georga či básníků a básnířek Bukoviny. V nakladatelství Archa vydal antologii poezie německého nonsensu s názvem Malé lalulá (2014, zapsána na Čestnou listinu IBBY), výbor z poezie Paula Celana s názvem Černé vločky (2015), antologii expresionistických básníků Prokletí básníci německé poezie (2017) a výbor z poezie Ilany Shmueli Vybrala jsem si život (2019). Ve spolupráci s výtvarníkem Františkem Petrákem zde vyšla také sbírka veršů Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní (2018). Za svou tvorbu obdržel četná ocenění, např. Cenu Jiřího Ortena či Literu za poezii a za knihu pro děti a mládež.


Julia Miesenböck (nar. 1985, Freistadt, Rakousko) vystudovala komparatistiku a bohemistiku na Vídeňské univerzitě a působila jako lektorka na Ústavu germánské filologie na Jagellonské univerzitě v Krakově. Překládá z češtiny do němčiny, například básně Marie Šťastné pro edici ostrovers (hochroth Leipzig), Petra Hrušky nebo Svatavy Antošové (pro časopis Lichtungen) a prózy Lucie Faulerové nebo Jiřího Hájíčka. Píše německy a česky, své básně a prózy publikovala v rakouských a českých literárních časopisech. Žije střídavě v Praze a v Rakousku.


Helena Wernischová  (nar. 1942 v Praze) je ilustrátorka, grafička, malířka, napsala také autobiografii Rozespalý poštmistr čas (Torst 2011). Ilustrovala cca 80 knižních titulů, např. A. Bertrand Kašpar noci (Odeon 1990), V. Cílek Borgesův svět (Dokořán 2008) a Cestou z Margecan (Bonaventura 2009), E. Murrer Zápisník pana Pinkeho (Paperjam 2018), atd. Sestavila a ilustrovala také dvě autorské knihy: Krátká zpráva o dlouhých minutách (Dokořán 2012) a Melancholie (Dokořán 2019). Měla řadu výstav a účastí na výstavách, naposledy vystavovala v Praze v roce 2016 ilustrace, práce na papíře a olejomalby. Její díla jsou v různých sbírkách zde i v zahraničí.