Z německého originálu Alte Meister
vydaného v roce 1985 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag Berlin přeložil pro nakladatelství Prostor, Praha
v roce 1994 Bohumil Šplíchal.

Německý originál komiksové adaptace
Thomas Bernhard Staří mistři. Nakreslil Mahler
vydalo nakladatelství Suhrkamp Verlag Berlin v roce 2011.
Knihu nakreslil Nicolas Mahler.
K českému vydání připravila Jitka Nešporová.

Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2013
jako svou 54. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 10.

předtisková příprava ARCHA
Tisk GRASPO CZ, a.s.

První vydání
ISBN 978-80-87545-17-1

160 stran
369,- Kč

Novinka

Staří mistři

Thomas Bernhard

Nicolas Mahler, narozený v roce 1969, žije a pracuje jako autor komiksů a ilustrátor ve Vídni. Jeho komiksy a kreslené vtipy vycházejí v novinách a časopisech, jako jsou Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung a Titanic. 


Za své rozsáhlé dílo obdržel několik vyznamenání, naposledy cenu Max-und-Moritz-Preis jako „nejlepší komiksový umělec německého jazyka“.


Mistr přehánění a mistr bagatelizování.
Nicolas Mahler, nedávno oceněný jako „nejlepší komiksový umělec německého jazyka“, předkládá mistrovské dílo Thomase Bernharda v kongeniální komiksové adaptaci.


Každý druhý den dopoledne – vyjma sobot s volným vstupem – usedá na lavici před Tintorettovým Mužem s bílým plnovousem ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu hudební filozof Reger. Jednoho dne dojde k přerušení této rutiny: Reger požádá přítele Atzbachera, aby se s ním v muzeu sešel právě v sobotu. Než je však důvod tohoto nezvyklého chování odhalen, oddává se Reger velkolepým strhujícím tirádám namířeným proti umění vůbec a proti malířství zvláště, zatracuje Stiftera i Heideggera, nadává na Vídeň i Vídeňany – a přitom ví, že záchranu nelze hledat jinde než právě u člověka.


Nicolas Mahler zpracoval černočernou komedii Thomase Bernharda do podoby úžasné komiksové adaptace.