A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z
Doron Rabinovici, rakouský historik a spisovatel se narodil 2. prosince 1961 v Tel Avivu, žije ve Vídni. Otec, původem Rumun, v r. 1938 uprchl z Vídně před nacismem do Palestiny. Matka, původem z Litvy, přežila koncentrační tábor a po válce se dostala do Izraele. V roce 1964 se rodina s tříletým synem přestěhovala opět do Vídně. Doron Rabinovici studoval historii, etnologii, lékařství a psychologii. Promoval prací Instance bezmoci o situaci Židů v Rakousku během 2. světové války. Udržuje trvalý kontakt ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Jinde
Ilma Rakusa se narodila roku 1946 v Rimavské Sobotě na Slovensku, dnes žije jako spisovatelka, překladatelka a publicistka v Curychu. Obdržela mimo jiné Lipskou knižní cenu evropského porozumění, Cenu Adalberta von Chamisso určenou pro autory tzv. migrační literatury. Za autobiografickou knihu Moře moří (Mehr Meer) obdržela v roce 2009 Švýcarskou knižní cenu. Z jejích četných knih jmenujme alespoň povídky Miramar (1982), přednášky z poetiky nazvané Barevný pás a okrajová postava (1994), esej Pomaleji! Proti ztrátě dechu, o akceleraci a jiných ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Moře moří
Raumplan versus plan libre

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Raumplan versus plan libre

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Básnické spisy
Básnické spisy