Max Frisch

Max Frisch (1911-1991) byl spolu s Friedrichem Dürrenmattem nejvýznam- nějším švýcarským spisovatelem 20. století. Světově proslul svými dramaty (např. Don Juan aneb Láska ke geometrii, Pan Biedermann a žháři, Andorra, Biografie) i prózou (Stiller, Homo Faber, Mé jméno budiž Gantenbein, Montauk, Člověk se objevuje v holocénu).

Tituly vydané v nakladatelství Archa