Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2009 jako svou 26. publikaci
Přeložil Pavel Res

Edice aARCHITEKTURA
svazek 2.

1. vydání
80 stran
Zlín 2009

ISBN 978-80-901926-9-0

vena 339,- Kč

Rozhovory se studenty

Eduardo Souto de Moura

Tato kniha sestává z přednášky a rozhovorů, jež Eduardo Souto de Moura vedl se studenty architektury z Polytechnické univerzity v Miláně. Tento portugalský architekt se v neobyčejně didaktické atmosféře vyjadřuje k důležitým tématům, jež se týkají současné profesní praxe, jako je vztah díla ke kontextu či diachronický způsob interpretace místa, kdy se místo abstrahuje rituálně pečlivou prací s kontextem. Dalším z probíraných témat je rekuperace lokální stavební tradice, k níž dochází díky některým detailům, domácím rituálům či použití materiálů z daného místa, které se později formalizují jako variace tónů, jež přerušují vyváženost abstraktních formálních her.


Eduardo Souto de Moura se narodil 25. července 1952 v Portu. Studoval architekturu na Akademii výtvarných umění v Portu. V letech 1974–1979 pracoval v kanceláři Álvaro Sizy. Působil jako učitel na své alma mater, později získal profesuru a vyučoval na fakultě architektury univerzity v Portu. Externě působil také na fakultách architektury v Ženevě, Paříži, Harvardu, Dublinu, Curychu a Lausanne. V současnosti pracuje ve své vlastní architektonické kanceláři založené již v roce 1980. Občas spolupracuje se svým učitelem Álvarem Sizou. Spolu s ním patří mezi nejvýznamnější architekty v dnešním Portugalsku.