Z německého originálu Giacumbert Nau
vydaného v roce 2012 nakladatelstvím Limmat Verlag Zürich
přeložili Jitka Nešporová a Radek Malý
Doslov Jitka Nešporová
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Ilustrace Jan Slovák
Grafická úprava, obálka František Petrák
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství ARCHA ve Zlíně v roce 2016
jako svou 80. publikaci
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 15.

Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava ARCHA
Tisk Powerprint s.r.o, Praha

První vydání
ISBN 978-80-87545-44-7

286 stran

Novinka

Giacumbert Nau / Pastýř na Greině

Leo Tuor

Giacumbert Nau. Pastýř na Greině je elegická píseň, pastýřský román zbavený idyly. Do charakteristiky jejího hlavního protagonisty, osamělého, hrdého rebela, vložil Leo Tuor ledacos z vlastní zkušenosti, neboť i on sám strávil řadu let jako pastýř krav a ovcí na alpských pastvinách, v místech,
o nichž píše. Giacumbert miluje přírodu, naslouchá jí a dohaduje se s ní. Pozoruje ji a reflektuje. Jeho příběh v této lyrizované próze probleskuje jen v náznacích. Giacumbert žije jako svišť, obklopen jen bečícím stádem, věrnou fenkou Diabolou a toulavou kočkou. Trpí. Přišel o čtyři prsty levé ruky, přišel o berana, přichází o své blízké – ztrá­ta se tu vyjevuje jako nevyhnutelná konstanta lid­ské­ho bytí a proti této nevyhnutelnosti bojuje Leo Tuor nejslabšími a zároveň nejmocnějšími prostředky, jež byly člověku dány: slovy, jež se splétají v příběhy.


Tuor nepíše uhlazenou poezii. Giacumbert Nau je také kniha Jobova, je to žaloba a obžaloba v jednom. (…) Kniha nezdolné síly.
Neue Zürcher Zeitung


Leo Tuor je jedním z těch, kterým nejde o nový příběh, ale o ná­ležité vyprávění příběhu velmi starého. (…) V jeho románu opět zažíváme, oč dovede být literatura blíže posledním věcem člověka než pouhá autenticita.