Ralph Dutli: Zlaté sny
Kulturní dějiny božského a zatracovaného kovu

Z německého originálu Das Gold der Träume.
Kulturgeschichte eines göttlichen und verteufelten Metalls
vydaného v roce 2020 nakladatelstvím Wallstein Verlag, Göttingen
přeložila Magdalena Štulcová
Redakce Magdaléna Hennnerová
Jazyková spolupráce Pavlína Woodhams

Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava, obálka František Petrák

Vydalo nakladatelství
Pavel Jungmann Archa ve Zlíně v roce 2022
Edice moderních švýcarských autorů, svazek 21

Pavel Jungmann
Májová 405
763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava ARCHA
Tisk GRASPO CZ, a.s.

První vydání
ISBN 978-80-87545-86-7

Novinka

Zlaté sny

Ralph Dutli

Po předchozích titulech, v nichž se Ralph Dutli zabýval našimi „kulturními dějinami“ prostřednictvím zástupců z říše rostlinné (oliva a olivovník) a živočišné (včela a med), přidal nyní esej o představiteli z říše minerálů.
Zlato bylo vždy považováno za nezničitelný, věčný kov, bylo zbožšťováno i zatracováno. Jeho lesk vyzařuje z mýtů a pohádek, prolíná se dějinami literatury i výtvarného umění. Je symbolem lesku i nenasytnosti. Slouží magii, je znamením i zdrojem moci a ovlivňuje chod dějin.
Autor pohlíží na nejrozporuplnější z minerálů z nejrůznějších úhlů. Otevírá před čtenářem nepřebernou pokladnici výtvarného a rituálního užití zlata, předkládá nám literární reflexi ve všech obdobích dějin, upozorňuje na zásadní role, které zlato sehrálo v lidské historii, zkoumá je z hlediska vědy a praktického užití. Ralph Dutli vypráví příběhy, z nichž jde mráz po zádech, i takové, které pohladí po duši anebo pobaví. Zkoumá je z hlediska duchovního i vědeckého. Vypráví o lidstvu a jeho zlatých snech.


„Pouze zlato jsou peníze. Všechno ostatní je kredit!“ prohlásil americký bankéř John Pierpont Morgan v roce 1912.
Tibullův básnický kolega Propertius (48 až 15 př. Kr.) klade důraz na aktuální kritiku prodejnosti práva a zákonů, na ztrátu studu a zkorumpovatelnost lidí zlatem. „Zlato zahnalo věrnost a za zlato právo lze koupit, / zlatem řídí se zákon, bez něho brzy i stud.“
Občas není na škodu podívat se na věc z perspektivy „mimozemšťanů“, aby člověk odhalil absurdnost jeho blahodárné i ničivé podstaty. Jeden z těch, kdo o tom opravdu něco vědí, je podnikatel Warren Buffett a právě od něho pochází následující výrok: „Někde na světě vyhrabeme ze země zlato. Pak je roztavíme na zlaté pruty, někde pod zemí vybudujeme trezor a zase je zahrabeme. Jestli nás při tom pozorují mimozemšťani, musí jim to připadat hodně obskurní a podivné.“ (Ralph Dutli: Zlato snů)


Ralph Dutli je brilantní vypravěč. Tato literární poučná kniha podněcuje čtenářovu fantazii a imaginaci. (Eberhard Reuβ)