Z německých originálů
Georg Heym: Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999
Jakob van Hoddis: Dichtungen und Briefe. Wallstein, Göttingen 2007
Gottfried Benn: Gedichte 1. Klett-Cotta, Stuttgart 1986
Georg Trakl: Das dichterische Werk. dtv, München 1998
vybral, uspořádal, přeložil a doslovem opatřil Radek Malý.
Jazyková spolupráce Jitka Nešporová
Ilustrace Pavel Preisner
Grafická úprava František Petrák
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2017
jako svou 90. publikaci
Edice Poezie, svazek 7.

Archa
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz
Předtisková příprava Archa
Tisk Powerprint, s.r.o., Praha

ISBN 978-80-87545-55-3

144 stran

Novinka

Prokletí básníci německé poezie

Radek Malý

Antologie Prokletí básníci německé poezie českému čtenáři novým způsobem představuje ranou poezii velikánů moderního německojazyčného básnictví Georga Heyma, Jakoba van Hoddise, Gottfrieda Benna a Georga Trakla. Tito čtyři autoři, jejichž poetika se formovala, měnila či předčasně uzavírala kolem roku 1912, vypjatého letopočtu německé literatury, bývají řazeni k ranému expresionismu, avšak výrazně tento směr intenzitou své tvorby přesahují. Byť se jim v češtině již dostalo samostatných knižních výborů, nekomunikovaly jejich texty doposud na stránkách jedné knihy. Antologie přináší také verše do češtiny převedené poprvé. Básně přeložil a doslovem opatřil básník
Radek Malý, který se systematicky a dlouhodobě zabývá recepcí poezie německého expresionismu, a výtvarně je doprovodil Pavel Preisner.


Pavel Preisner (nar. 1970 ve Zlíně) je výtvarný pedagog, malíř a básník. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor Výtvarná výchova. Své práce samostatně vystavuje od roku 1992, je členem romantického sdružení Roman. Jako básník debutoval roku 1996 sbírkou Ulomili (Host), s pětiletým odstupem vydal rovněž v Hostu básnickou sbírku Usuch. V nakladatelství M.A.P.A. vydal roku 2005 sbírku Budem nudlit. Nejnověji vyšla jako bibliofilie sbírka textů Cosi s čímsi (2016).