Josef Winkler
Matka a tužka

Z německého originálu Mutter und der Bleistift
vydaného v roce 2013 nakladatelstvím Suhrkamp Verlag Berlin
přeložila Magdalena Štulcová
Redigovala a doslov napsala Dana Pfeiferová
Jazyková spolupráce Milena Masáková
Odpovědný redaktor Pavel Jungmann
Grafická úprava František Petrák
Na obálce linoryt Jana Slováka

15 výtisků knihy doplněno originální grafikou a číslováno.

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2017
jako svou 87. publikaci
Edice moderních rakouských autorů, svazek 15

Pavel Jungmann,
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava nakladatelství Archa
Tisk Powerprint, s.r.o., Praha

První vydání
ISBN 978-80-87545-52-2

116 stran

Novinka

Matka a tužka

Josef Winkler

V roce 2007 napsal Josef Winkler knížku Roppongi. Rekviem za otce (česky 2011), kterou se pokusil o osobní vyrovnání se s právě zesnulým otcem. V roce 2013 vydává knihu Matka a tužka, v níž se vyznává ze svého vztahu k nedávno zesnulé matce. Zatímco otcova smrt jej zastihla v Japonsku a tam situoval i svou vzpomínku, vzpomínky na matku, na rozdíl od otce milující a milovanou, se mu vybavují – „slovo vzlétlo“ – během jedné z jeho indických cest pod dojmem právě čtených textů Petera Handkeho a Ilse Aichinger. Opět zde ožívají vzpomínky na detaily z dětství na statku v rodném Kameringu, prožívané pod ochranou obrazu Raffaelovy madony a poznamenané smrtí tří matčiných bratrů ve 2. světové válce. Pojítkem vzpomínek je tentokrát mimo jiné svěcená voda, kterou „Seppl“ nosíval matce z kostela, a s vírou v její léčivé účinky se znovu setkává v ukrajinském pravoslavném kostele. A byla to právě matka, která jej učila „držet tužku v té správné ruce“.


Josef Winkler ve své nové próze píše: „Chtěl jsem vypadnout z venkovského hnojiště své rodné katolické vesnice, i kdyby mě to mělo stát život, i kdyby mě to mělo stát smrt.“ Záchranu našel v knihách.
Kristina Pfoser


Tanec slov, výkřik, modlitba, urputný zápas o vlastní sebezáchovu – bojovaný hrůzostrašnou dychtivostí po smrti a plachým hledáním něhy.
Gabriele von Arnim, Deutschlandradio Kultur


Hrůzné vjemy z dětství v korutanské vesnici jsou i v knize Matka a tužka popisovány se vší drastičností a četba a psaní se opět zdá být záchranou nebo alespoň zmírněním utrpení, což vede nejen k psychické úlevě, ale může být i tělesným požitkem.
Friedmar Apel, FAZ


„Seppl, řekla mi, dones mi z kostela láhev svěcené vody, už ji mám zase prázdnou! A tu tužku vezmi do správné ruky!“ Tužka jako kouzelná hůlka literatury, z ní jako by pramenilo ono smyslně bolavé popisování vesnického života, jemuž Winkler navzdory vší tísnivosti propůjčuje svéráznou důstojnost.
Friedmar Apel, FAZ