Josef Kroutvor
Lesní glosy

Obálka, grafická úprava a sazba písmy Comenia a Josef (Storm Type Foundry) Luboš Drtina
Na přání autora byly texty ponechány v původním znění
bez redakce a korektury nakladatelství Archa
Foto rodinný archiv a Robert Blíženec

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2021
jako svou 116. publikaci
Edice Varia svazek 10
Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617,
České Budějovice
První vydání
ISBN 978-80-87545-81-2

Novinka

Lesní glosy

Josef Kroutvor

Nad pustou krajinou
Bloudil ztracený Měsíc
Jako posvátný zlatý beran
Dole ve vsi
Za okny přikrčených domků
Byla už tma
Ale spánek k lidem nepřicházel
Tato půlnoc byla nekonečná
A volání k lesům bylo bez ozvěny
Poslední jiskry na Zemi
Uhasila mrazivá a velebná noc
Poslední světelné šípy
Letěly k opuštěnému nebi
Které zasypaly kupy hvězd
Popílek a věčný prach


(návrat z Pasek 28. 2. 2021)