Peter Zumthor: ATMOSFÉRY
Architektura v okolním prostoru – Věci, které mne obklopují

Z německého originálu Atmosphären
vydaného nakladatelstvím Birkhäuser GmbH Basel, Schweiz 2012 přeložila Magdalena Štulcová
Jazyková spolupráce Milena Masáková

Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
jako svou 59. publikaci
V edici a ARCHITEKTURA svazek jedenáctý. 2013

www.nakladatelstviarcha.cz
Předtisková příprava ARCHA
Tisk: Graspo CZ, a.s.

ISBN 978-80-87545-22-5

76 stran
399,- Kč

Novinka

Atmosféry

Peter Zumthor

Kniha zachycuje přednášku, kterou proslulý švýcarský architekt proslovil v červnu 2003 na literárně-hudebním festivalu „Cesty krajinou“.
V devíti kapitolách se autor zamýšlí nad tím, co vytváří pro člověka příjemnou atmosféru, prostor, v němž se člověk dobře cítí, a v jakém smyslu a míře k ní přispívá právě architektura. Na atmosféru, která člověka obklopuje, působí mnoho dílčích impulsů, z nichž některé jsou ryze individuální nebo momentální a některé lze do jisté míry zevšeobecnit. Klade si otázky, jak vymyslet domy, v nichž i v jejich blízkosti by bylo člověku dobře – k tomu bere v úvahu nejrůznější detaily, které ho mohou inspirovat – jsou to obrazy, hudba, dojmy z četby, pohled na krajinu, osvětlení, nahodilé kompozice, vzájemné působení různých materiálů, proporce,… Jak s tím vším zacházet, jak to převést do jazyka architektury? V čem vězí ona magie, která udělá postavený dům krásným a příjemným k pobývání?
Autorovo zamyšlení je podáno stejně spontánně, jak byla přednáška proslovena, a ke každé stránce je autorem přiřazena fotografie ilustrující architektovy úvahy.