Josef Kroutvor
Řádkování / užitá lyrika

Obálka a grafická úprava Kateřina Formánková
Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann, Archa, ve Zlíně v roce 2020 jako svou 113. publikaci

Edice Poezie svazek 14

Pavel Jungmann
Májová 405, 763 14 Zlín 12
www.nakladatelstviarcha.cz

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, České Budějovice
První vydání
ISBN 978-80-87545-73-7

124 stran

Novinka

Řádkování / užitá lyrika

Josef Kroutvor

Josef Kroutvor - narozen 30. 3. 1942 v Praze. Esejista, historik umění, básník a kreslíř. Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studijní pobyty v Besançonu a ve Vídni. V samizdatu a ve Svědectví publikoval pod kafkovským pseudonymem Josef K. Autor manifestu Škola české grotesky a eseje Střední Evropa: anekdota a dějiny. Od roku 1970 zaměstnán třicet let v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v oddělení užité grafiky a fotografie. Autor výstav, řady odborných a uměleckých publikací, antologií, monografií a kurzív pro Český rozhlas Vltava. Jeho knížky vyšly např. v nakladatelství Pulchra a Měsíc ve dne, v poslední době spolupracuje s nakladatelstvím Archa Zlín. Své vzpomínky shrnul v knize Poletování jednoho ptáčka, kterou vydalo nakladatelství Torst v roce 2019.