A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
U
W
X
Y
Z
Thomas Bernhard se narodil 9. února 1931 v Herleenu u Maastrichtu, zemřel 12. února 1989 v Gmundenu (Horní Rakousy).

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Staří mistři
Lukas Bärfuss patří k nejvýraznějším literárním hlasům současného Švýcarska a každá jeho kniha je zkoumáním nového terénu. Autor se narodil roku 1971 v Thunu v kantonu Bern, během života vystřídal vícero zaměstnání: pracoval na tabákové plantáži, jako zahradník a také jako knihkupec. Od roku 1997 je spisovatelem na volné noze, věnuje se také výuce psaní na Švýcarském literárním institutu v Bielu, několik let působil jako dramaturg curyšského divadla Schauspielhaus. Je znám svými divadelními hrami (Sexuální neurózy našich rodičů) i prózami ...

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Koala
Ivan Blecha (1957), od r. 1991 působí na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde přednáší filosofii. Zaměřuje se hlavně na fenomenologii a filosofii 20. století. Publikace: Husserl (1996), Jan Patočka (1997), Fenomenologie a kultura slepé skvrny (2002), Edmund Husserl a česká filosofie (2003), Proměny fenomenologie (2007), Aisthetische Welt (2017).
.

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Hořím

Tituly vydané v nakladatelství Archa

Boj o prostor