Doron Rabinovici

Doron Rabinovici, rakouský historik a spisovatel se narodil 2. prosince 1961 v Tel Avivu, žije ve Vídni. Otec, původem Rumun, v r. 1938 uprchl z Vídně před nacismem do Palestiny. Matka, původem z Litvy, přežila koncentrační tábor a po válce se dostala do Izraele. V roce 1964 se rodina s tříletým synem přestěhovala opět do Vídně. Doron Rabinovici studoval historii, etnologii, lékařství a psychologii. Promoval prací Instance bezmoci o situaci Židů v Rakousku během 2. světové války. Udržuje trvalý kontakt s původní vlastí a politicky se angažuje proti jakékoli formě rasismu a antisemitismu. Píše prózu (Papirnik – Papirnik. Povídky, 1994; Suche nach M. – Hledání M. Román o dvanácti epizodách, 1997; Ohnehin – Beztak. Román, 2004 aj.), eseje (Credo und Credit – Krédo kredit. Eseje, 2001) a publikuje vědecké práce v oboru novodobé historie Rakouska. K významným oceněním patří stipendium televize 3sat s Cenou Ingeborg Bachmannnové (1994), Státní stipendium Spolkového ministerstva pro vyučování a umění za literaturu (1996), Cena města Vídně za publicistiku (2000), Cena Clemense Brentana města Heidelbergu (2002), Cena Jeana Améryho (2002) a pobytové tvůrčí stipendium v Ohiu, USA (2002).

Tituly vydané v nakladatelství Archa